Kiropraktikko Emma Honkonen, MChiro

Lähestymistapani hoitoon

Haluan tarjota kaikille asiakkailleni korkeatasoista asiakaslähtöistä palvelua kaikissa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoissa ja toimintahäiriötiloissa. Korostan tutkimusnäyttöön perustuvaa ammatinharjoittamista, joka yhdistää viimeisimmän tutkimustiedon, ammatinharjoittajan kokemuksen alalta sekä asiakaskeskeisyyden.

Hoito

Pääasiallisesti hoidan erilaisia selkä- ja niskavaivoja, mutta olen tottunut hoitamaan myös raajojen niveliä, erityisesti jalkapöydän ja nilkan niveliä. Hoidossa käytän manuaalista terapiaa, erityisesti manipulaatiohoitoa, mutta myös mobilisaatiota sekä erilaisia pehmytkudoskäsittelyn tekniikoita. Tarvittaessa ohjeistan kotiharjoitteita parantamaan toimintakykyä. Pyrin kannustamaan asiakasta ottamaan aktiivisen otteen kuntoutuksestaan.

Koulutus

Suoritin viisivuotisen kiropraktikko-yliopistotutkintoni, Master of Chiropractic, Iso-Britannian Walesissa Glamorganin Yliopistossa. Valmistuin vuonna 2013. Olen jatkokouluttautunut koko urani ajan sekä Iso-Britanniassa, työskennellessäni Cornwallissa kaksi vuotta valmistumisen jälkeen, että Suomeen palattuani. Koen jatkuvan ammatillisen kehityksen tärkeäksi.

Yhteydet

Olen Valviran Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisterissä sekä Suomen Kiropraktikkoliiton jäsen. Olen toiminut Suomen Kiropraktikkoliiton hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 lähtien.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!

Emma Honkonen, MChiro
Kiropraktikko

 

Lisätietoa minusta löytyy nettisivultani kiropraktikkoemmahonkonen.fi.