Luomikouristus (Blefarospasmi)

Luomikouristus eli blefarospasmi on dystonian muodoista harvinaisempi ja sen tarkasta esiintyvyydestä ei ole tutkimustietoa Suomesta. Luomikouristus yhtenä dystonian muotona tarkoittaa tahdonalaisten lihasten liikkeiden säätelyhäiriötä, joka aiheuttaa tahattomia, toistuvia liikkeitä sekä lihasjänteyden lisääntyessä virheasentoja, jotka vaikuttavat ensisijaisesti silmäluomen lihaksiin.

Tavallisin sairastumisikä on 30-50 vuotta. Sairaus on naisilla kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä. Sairauden ensimmäiset vuodet (keskimäärin viisi vuotta) tapahtuu etenemistä, jonka jälkeen oireet muuttuvat enemmän pysyväksi tilaksi. Dystonia voi levitä lähilihaksiin ja –alueille (tavallisimmin leuan- ja kasvojen lihaksiin ). Luomikouristustuksen tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta sen on osoitettu liittyvän tarkoituksenmukaisen liikkeen säätelyyn, joka tapahtuu pääasiallisesti aivojen tyvitumakkeissa, pikkuaivoissa, aivorungossa, talamuksessa ja mustissa tumakkeissa

Oireet alkavat yleesä vähitellen ja näkyvät silmässä tahattomana silmäluomen sulkeutumisena, joka kestää sekunteja tai jopa tunteja. Oire voi esiintyä myös pitkäaikaisena ja voimakkaana silmien jatkuvana räpyttelynä. Hieman samaan tapaan kuin tavallinen lyhytaikainen silmän elohiiri, mutta huomattavasti voimakkaampana ja jatkuvana. Myös silmien valonherkkyyttä ja kuivumista voi esiintyä. Tilaan liityy suurella osalla potilaista potilaista pitkäaikaisia tuki- ja liikuntaelinoireita, kuten kasvo- ja/tai niska-hartiakipua ja/tai päänsärkyä. Oireet yleisesti lisääntyvät henkisessä ja /tai fyysisessä kuormituksessa ja rasituksessa.

Luomikouristuksen konservatiivinen (ei- lääkkeellinen ja ei- leikkauksellinen) hoito on viime vuosina kehittynyt ja nykyään on mahdollista mekaanisen oireiden hoidon lisäksi mahdollisuus vaikuttaa erilaisilla aivo- ja aivorunkoperäisilläharjoituksilla kasvojen liikkeen säätelyyn ja pään asentoon. Luomikouristuksen hoito on aina haastavaa, koska yksilöllisesti etenevänä neurologisena sairautena oireiden vähentyminen ei tarkoita asteittaista täydellistä parantumista. Ajoittain myös vaikeammissa tapauksissa oireiden etenemisen hidastuminen ja pysähtyminen on erittäin hyvä hoitotulos. Luomikouristuksen hoidossa ensimmäinen vastaanottokäynti sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Hoitoaika on hyvin yksilöllinen, mutta yleensä ensimmäiset hoitotulokset näkyvät keskimäärin noin kahden- kolmen viikon hoidon kohdalla. Servikaalisen dystonian hoito yleisesti vaatii säännöllisyyden lisäksi jatkuvaa omaa aktiivisuutta kotiharjoitteissa.  Luonnollisesti samanaikainen lääketieteellinen hoito, kuten Botox-pistokset, eivät ole este tämän tyyppiselle konservatiiviselle hoidolla, vaan ne tukevat toisiaan.

Ajanvaraus Helsinki
https://selkakuntoutus.fi/varaa-aika/
tai 044 7067773

Uudelle asiakkaalle tietoa käytännön asioista