Lasten ja nuorten selkäkipu

Selkäkipua esiintyy 30-51%:lla kasvuikäisistä lapsista ja nuorista. Pitkäaikaisista kivuista kärsii 3-15%:a ja päivittäisiä toimintoja haittaavasta kivusta kärsii 2-12%:a. Tytöt näyttävät kärsivän kivuista yleisemmin kuin pojat.

Kolme suurinta selkäkivuille altistavaa tekijää ovat ryhtiongelmat, fyysisen liikunnan vähäisyys ja erilaisien loukkaantumisien jälkitilat, joissa vamma on parantunut, mutta toiminnallisesi tila ei ole palautunut alkuperäisen tasolle. Ryhtivirheiden yleisyyttä kuvaa, että neljän sadan suomalaisen koululaisen ryhmässä yhdellä kolmesta oli poikkeava ryhti. Tavallisimmat ryhtivirheet ovat notkoselkä ja pään työntyminen selvästi eteen. Kasvuikäisillä myös nopea kasvu voi altistaa erilaisille vaivoille.

Lapsilla ja nuorilla on myös hyvä huomioida hyvien asento-, liikunta-, ja elintottumuksien huomiointi, koska meillä on taipumus kantaa tottumukset aikuisikään, jossa pitkään olleita tottumuksia on jo vaikeampi muuttaa. Lapsena kärsityt selkäkivut on todettu korreloivan voimakkaasti aikuisiän selkäkivun kanssa.

Tarkka diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon.

Ajanvaraus Helsinki, Mikonkatu.


tai 044 7067773

Tietoa käytännöistä uudelle asiakkaalle

Tarjoan vielä loppuvuoden 2019 ajan Ilmaisia tutkimusvastaanottokäyntejä. Lue lisää!