TUTKIMUKSEN ESITTELY

Pyydämme teitä osallistumaan tutkimukseen, jonka avulla tutkimme kolmen kyselyn toistettavuutta ja luotettavuutta.

Tarvitsisimme tutkimukseen kroonisesta alaselkäkivusta (yli kolme kuukautta jatkunutta, joka on haitannut yli kolmena päivänä viikossa) kärsiviä että kontrollitutkimushenkilöitä, joilla ei ole kroonista selkäkipua. Lisäksi teidän täytyisi täyttää alla olevat tutkimuksen osallistumiskriteerit.

  • Olette 18-65 vuotias.
  • Suomen kielen taitonne ja henkinen tilanne on riittävä ohjeiden ja kysymysten ymmärtämiseen ja niihin vastaamiseen.
  • Teillä ei ole todettu keskushermostoon vaikuttavaa diagnosoitua sairautta, aivo- ja/tai selkäydinvammaa ja/tai muuta neurologista sairautta, kuten MS-tautia, Alzheimerin tautia tai muuta muistisairautta.
  • Teillä ei ole todettu pahanlaatuista kasvainta.
  • Pystytte täyttämään vastaanottokäynnin jälkeen tulevan noin 20 minuutin mittaisen kyselyn ja siitä seitsemän päivän päästä seuraavan noin viiden minuutin mittaisen kyselyn.
  • Kyselyjen välissä olevalla viikon aikana ette ole aloittamassa uutta hoitomuotoa tai lääkitystä mahdolliseen kipuunne.

Kaikille tutkimukseen osallistuville tarjotaan mahdollisuutta varata maksuton 20 minuutin vastaanottoaika nettiajavarauksesta vastaavan tutkijan vastaanotolle Helsingin keskustaan. Vastaanotolla tehdään tasapainon mittaus Hurlabs-tasapainolevyllä, jolla voidaan luotettavasti mitata tasapainokykyä. Lisäksi vastaanotolla tehdään tasapainojärjestelmän ja alaselän liikekontrollin kliinisiä testejä. Tasapainokyvystä annetaan yksilöllinen palaute ja standardi kotiharjoituksia samalla vastaanottokäynnillä. Osaa tutkimushenkilöistä pyydetään myös vapaaehtoisesti osallistumaan 24 tunnin sykevälivaihtelun seurantaan, josta annetaan lisäksi henkilökohtainen palaute.

Tutkimukseen kuuluu vastaanottokäynnin lisäksi myös sähköisten kyselyjen täyttäminen. Ensimmäisellä kerralla kyselyjen täyttämiseen menee noin 20 minuuttia. Kyselyn pystyy täyttämään pöytäkoneen lisäksi myös tabletilla ja älypuhelimella. Kyselylinkki toimitetaan vastaanottokäynnin jälkeen. Tutkimukseen osallistuvia pyydetään täyttämään kyselyt uudelleen viikon kuluttua, jolloin niiden täyttämisestä lähetetään linkillinen muistutus sähköpostilla. Tällöin kyselyjen täyttämiseen menee noin viisi minuuttia.

Maksuttomia vastaanottokäyntejä on tutkimuksen alussa 170:lle kroonisesta alaselkäkivusta kärsivälle ja 80:lle kontrollitutkimushenkilölle, joilla ei ole kroonista alaselkäkipua. Tutkimuksen tiedonkeräys jatkuu kesätauon jälkeen torstaisin 29.8.2019- 12.12.2019. Vapaat tutkimusajat näkyvät ajanvarauskalenterissa, kun menet nuolella eteenpäin kuukausissa. Vastaanottoajan voitte varata tästä.

Sivun alaosassa näette varattujen aikojen määrän ryhmissä. Luonnollisesti kontrolliryhmän täytyttyä emme pysty ottamaan enää lisätutkimushenkilöitä tähän ryhmään.

Tutkimukselle on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan puoltava lausunto. Kyselyjen tietoja käsitellään luottamuksellisina potilastietoina. Tutkimustuloksien julkaisussa ei ole osia, joista yksittäisiä tutkimushenkilöitä voisi tunnistaa.
Katso tarkemmin tutkimustiedote
Tietosuojakäytäntömme voitte löytää rekisteriselosteesta

Kiitämme ajastasi ja avustasi!

Jani Mikkonen
Kiropraktikko, vastaava tutkija
Mikonkatu 11 TT1, 00100 Helsinki
jani@selkakuntoutus.fi
puh. 044 706 77732

Professori Olavi Airaksinen
Fysiatrian Ylilääkäri
Kuopion Yliopistollinen Sairaala
Tutkimuksen vastuuhenkilö


Tutkimushenkilöitä kroonisessa alaselkäkipuryhmässä: 141 / 170

Tutkimushenkilöitä, joilla ei ole kroonista selkäkipua: 37 / 80

Kaikille tutkimukseen osallistuville tarjotaan mahdollisuutta varata maksuton 20 minuutin vastaanottoaika nettiajavarauksesta vastaavan tutkijan vastaanotolle Helsingin keskustaan. Vastaanottoajan voitte varata tästä