SI- nivelen toimintahäiriö

Mikä on SI-nivel?

SI- nivel sijaitsee selän ristiluun ja lantion suoliluun välissä, josta tulee sen suomenkielinen nimi ristiluu-suoliluu nivel. Tavallisimmin käytetty SI- nivel tulee englanninkielen sanoista sacroiliac joint (sacrum= ristinivel & ilium=suoliluunivel). SI- nivelen toimintahäiriö on yksi tavallisimmista mekaanisista toimintahäiriöistä vastaanotolla.

Miten SI-nivel voi oireilla?

SI- nivelen toimintahäiriön ja virheasennon oireita kuvataan tavallisimmin paikallisena kipuna alaselän ja pakaroiden alueella. Tavallisimmin kipu on toispuoleinen ja vaivan kroonistuessa (=jatkuessa yli kuusi kuukautta) muuttuu laaja-alaisemmaksi. Säteilytyyppistä kipua voi esiintyä nivusien, pakaran ja takareisien alueella.

Si-nivelen toimintahäiriölle, kuten kaikille tuki- ja liikuntaelinperäisille vaivoille tyypillistä on vaihtelu. Käytännössä melkein aina kroonistuneet alueen oireet Eivät johdu ainoastaan nivelen mekaanisesta toimintahäiriöstä. Tavallisimmin kivun kroonistumiseen vaikuttavat keskushermoston kipujärjestelmän herkistyminen, tasapainon häiriötilat (esimerkiksi painopisteemme on kaikessa liikkeessä enemmän toiselle puolelle), erilaiset nivelkompensaatiot (tavallisimmin alaselästä, lonkasta, nilkasta ja jalkaterästä) ja/tai lihas- ja sidekudosoireet. Myös pakaralihasten toiminta (kestävyys, lihasvoima, aktivoituminen jne.) vaikuttavat suoraan SI-nivelen toimintaan.

Si-nivelen toimintahäiriön oireisiin yleensä liittyy kipu selkää taivutettaessa erityisesti ääriliikkeeseen taakse. Samalla yleensä voi tuntea, että jokin ottaa nivelen kohdalla vastaan. SI- nivelen toimintahäiriö voi tuntua myös ylösnoustessa esim. tuolilta tai autosta. Erityisesti liikkeen aloitus ja/ tai viimeiset sentit voivat tuottaa kipua. Oireisiin voi liittyä lisäksi tunne lantion kiertymisestä ja siitä että esim. seisoma-asennossa jalkaterät eivät ole tasaisesti maassa. Myös osa ihmisistä kertoo liikkeen olevan jotenkin toispuoleinen osaamatta kuvata sitä sen tarkemmin. Tämä virheasento voi näkyä lanton kiertymisenä ja / tai toisen puolen nousemisena korkeammalle. SI- nivelen toiminta ja asento vaikuttavat suoraan alaselän, lonkan sekä alaraajan toimintaan. Tämä tapahtuu luonnollisesti myös toisin päin, joten on tavallista että pääasiallisesti muiden alueiden vaivoissa SI- nivel kompensoi puuttuvaa tukea ja liikettä, jolloin se on altis toimintahäiriöille ja virheasennoille.

SI-nivelen toimintahäiriön / lukkiuman / dislokaation / pois paikaltaan luiskahduksen hoito ja siihen liittyvät myytit

SI- nivelestä on ollut paljon myyttejä vuosien saatossa, esimerkiksi nivelen liikkeestä on ollut paljon keskustelua ja eriäviä mielipiteitä historian aikana. Nykytutkimus on osoittanut, että nivelen liikelaajuus vaihtelee yksilöllisesti ja on tavallisimmin muutamia asteita kiertoa ja muutamia millimetrejä liukumaa. Virheasennoista käytetään välillä termiä dislokaatio. Si-nivelen toimintahäiriön (ja dislokaation jne. ) hoitoon liittyy myös runsaasti erilaisia tekniikkasuuntauksia, joissa yleensä valitettavasti korostetaan oman tekniikan ylivertaisuutta. Käytännössä ainoastaan nivelen toimintahäiriöstä johtuvat kiputila on yleensä kohtuullisen yksinkertainen ja helppo hoitaa. Jos oireet eivät ole helpottuneet yhdellä-kolmella hoitokerralla, niin syy ei ole nivelen toimintahäiriössä vaan muissa tekijöissä. Myös, jos mahdollinen kivun vähentyminen ei ole pysyvä tila, niin ymmärrettävästi kaikkia tilaan uusiutumiseen vaikuttavia kaikkia tekijöitä ei ole vielä kartoitettu ja hoidettu.

Ajoittain tapaa uusia asiakkaita, joilla on SI-nivelen dislokaatio-diagnoosi useammalta taholta, mutta useista erilaisien tekniikkasuuntauksien hoitoyrityksestä huolimatta oireet ovat jatkuneet ja kroonistuneet. Tällöin luonnollisesti voi sanoa, että tila ei ole ainoastaan manipulaatio ja/ tai mobilisaatiohoitoa tarvitseva Si-nivelen dislokaatio.

Tarkka diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon.

Ajanvaraus Helsinki, Mikonkatu.


tai 044 7067773

Tietoa käytännöistä uudelle asiakkaalle

Tarjoan vielä alkuvuonna 2020 ajan Ilmaisia tutkimusvastaanottokäyntejä. Lue lisää!