Lonkan kuluma ja nivelrikko

Lonkkanivelen anatomia ja perustoiminta

Lonkkanivel on pallonivel, jonka muoto mahdollistaa monipuolisen liikeradan. Nivelen liikettä rajoittavat ja tukevat sitä ympäröivät kehon vahvimmat sidekudokset ja lihakset. Lonkkanivel sijaitsee lantion ja alaraajan välissä, mistä johtuen se joutuu kantamaan koko kehon painon tuoman rasituksen päivittäisessä elämässä. Kuluma tarkoittaa normaalista iän mukanaan tuomasta vanhenemisprosessista johtuvia muutoksia nivelpinnoilla, rustoissa, luissa ja pehmytkudoksissa. Näistä rakenteellisista tekijöistä johtuen lonkkanivelen vaivat ja oireilu eivät yleisesti liity nivelen epävakauteen, vaan iän tuomiin muutoksiin nivelessä ja sen pehmytkudoksissa.

Lonkan kuluma ja lonkan nivelrikko

Lonkkanivelen kuluma kuuluu normaaliin ikääntymiseen. Useimmiten se ei aiheuta muita oireita kuin liikkeen asteittaista rajoittumista. Tämä kehon taipumus jäykistyä iän myötä voi olla myös toivottava esimerkiksi yliliikkuvuudesta kärsiville. On varsin tavallista, että vastaanotolla kuulee erilaisissa kuvantamismenetelmissä näkyvän kuluman selittävän ja aiheuttavan kipua lonkan, lantion ja alaselän alueella. Tavallisesti lonkan kuluma on yksi osatekijä, mutta ei varsinaisesti aiheuta pääoiretta, koska esimerkiksi lonkan jonkinasteista kulumamuutosta on käytännössä melkein kaikilla yli 30-vuotiailla ihmisillä. Lukuisissa tutkimuksissa on myös todettu, että kipuilevan ja ns. terveen lonkan kuvantamislöydökset eivät eroa merkittävästi toisistaan.

Kulumisen pitkälle jatkunutta edistymistä kutsutaan lonkan nivelrikoksi eli lonkan atroosiksi, jolloin pallomaisen nivelpinnan rustokerros on kulunut ainakin osittain pois. Tavallisesti tällöin oireet liittyvät selvästi rasitukseen pystyasennossa ja voivat vaivata myös levossa.

Oirekuva

Lonkkanivelen kuluma- eli degeneratiiviset-muutokset oireilevat tavallisimmin liikkeen rajoittumisena ja/tai kipuna, joka tuntuu syvällä lonkan sisällä edessä, sivussa tai takana. Oireet pahenevat tavallisimmin rasituksessa, kuten ääriliikkeissä, nopeassa liikkeessä ja hypyissä. Erilaisista päivittäisistä aktiviteeteista, kuten pitkällä askeleella kävelystä, kengännauhojen solmimisesta, autoon menemisestä, liikkeelle lähdöstä, autosta ja sängystä nousemisesta ja/ tai portaiden ylösnousemisesta voi tulla hankalaa ja aiheutua kipua.

Vastaanotolla näkee lonkan nivelrikkodiagnooseissa hyvin erilaisia tapauksia. Lonkan nivelrikossa, kuten kaikissa muissakin kulumamuutoksissa on hyvin yksilöllistä, kuinka paljon ne haittaavat, vaivaavat ja aiheuttavat oireita. Ajoittain oireet liittyvät täysin toiminnallisiin häiriöihin, jolloin ns. nivelrikon aiheuttama haitta ja vaiva voivat poistua täysin asianmukaisella hoidolla. Tällöin nivelen edistynyt kuluma luonnollisesti edelleen näkyy kuvissa, muttei aiheuta oireita eikä vaikuta toimintakykyyn rajoittavasti.

Syyt pitkäaikaisiin oireisiin

Pitkittynyt oirekuva johtuu tavallisimmin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta kuin vain yhdestä alla olevasta tekijästä.

  • Fysiologinen kuormitus johtuen aiemmista ylipainosta, vammoista, synnynnäisistä ennenaikaisista kulumista tai toiminnallisista häiriöistä erityisesti saman puolen alaselän, lantion, polven, nilkan ja jalkaterän alueella.
  • Perinnölliset tekijät, jotka ohjaajat luonnollisen kulumamuutosprosessin nopeutta.
  • Liian vähäinen tai liiallinen fyysinen kuormitus erityisesti tärähdystä alaraajalle ja lonkkanivelelle tuottavissa liikuntalajeissa.
  • Heikentynyt tasapaino ja koordinaatio.
  • Psykologiset tekijät, kuten esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus ja/tai liiallinen psyykkinen kuormitus eli tuttavallisesti stressi.
  • Elintavalliset tekijät, kuten esimerkiksi liian yksipuolinen ja vähäinen liikunta, riittämätön tai huonolaatuinen yöuni, lieväasteista tulehdusta ylläpitävä ruokavalio.
  • Kipujärjestelmän paikallinen tai keskushermostotason herkistyminen.
  • Sosiaaliset tekijät, kuten esimerkiksi vähäinen ympäristön tuki tai tyytymättömyys perhe- tai työasioihin.

Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.04.2020