Lonkkakipu

 • Lonkkanivel on pallonivel, jossa liike on vapaa kaikkiin
 • Keskeisessä asemassa toiminnassa lantion ja alaraajan välillä
 • Oireet yleensä liittyvät alueen erilaisiin toiminnallisiin häiriöihin ja ennenaikaisiin kulumamuutoksiin lonkkanivelessä

Lonkkanivelessä reisiluun pää niveltyy lonkkamaljaan. Lonkkanivel on pallonivel, mikä mahdollistaa sen vapaan liikkeen. Toisen kehon palloniveleen, olkaniveleen, verrattuna lonkkanivel joutuu kantamaan paljon enemmän rasitusta pystyasennoissa ja useimmissa päivittäisissä liikkeissä. Tästä johtuen lonkkanivelen liikelaajuus on pienempi ja sitä ympäröivät sidekudokset ja lihakset ovat huomattavasti vahvemmat kuin olkapään. Näistä rakenteellisista tekijöistä johtuen sen kipu johtuu yleisimmin iän tuomista muutoksista nivelessä sekä ympäröivissä pehmytkudoksissa.

Lonkkakivun oirekuva

 • Klassisesti lonkkanivelestä johtuva kipua tuntuu rasituksessa paikallisena syvällä lantion sisällä ja / tai etulantiossa heijastekipuna.
 • Lonkkanivelen ympärillä toimivat sidekudokset ja lihakset voivat tuottaa hyvin moninaisia oireita alaselässä, nivusissa ja eri puolilla lantiota.
 • Lonkkakipu on tavallisimmin särkytyyppistä levossa ja rasituksessa voimakkaampaa ja pistävämpää.
 • Erilaista päivittäiset toimet, kuten pitkällä askeleella kävely, kengännauhojen solmiminen, liikkeelle lähtö, autosta ja sängystä nouseminen ja/ tai portaiden ylösnouseminen voivat hankaloitua ja aiheuttaa kipua.

Syyt pitkäaikaisiin lonkkakivun oireisiin

Pitkittynyt oirekuva johtuu tavallisimmin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta kuin vain yhdestä alla olevasta tekijästä.

 • Fysiologinen kuormitus johtuen aiemmista vammoista, ennenaikaisista kulumista tai toiminnallisista häiriöistä erityisesti saman puolen alaselän, lonkankoukistaja lihasten, polven, nilkan ja jalkaterän alueella.
 • Synnynnäinen alttius nopeampiin kuin iän mukaisiin kulumamuutoksiin nivelissä.
 • Rakenteelliset asennon poikkeamat lonkassa, polvessa, nilkassa tai jalkaterässä.
 • Liian vähäinen tai liiallinen fyysinen kuormitus.
 • Psykologiset tekijät, kuten esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus ja/tai liiallinen psyykkinen kuormitus eli tuttavallisesti stressi.
 • Elintavalliset tekijät, kuten esimerkiksi liian yksipuolinen ja vähäinen liikunta, riittämätön tai huonolaatuinen yöuni.
 • Kipujärjestelmän paikallinen tai keskushermostotason herkistyminen.
 • Sosiaaliset tekijät, kuten esimerkiksi vähäinen ympäristön tuki tai tyytymättömyys perhe- tai työasioihin.

Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Päivitetty viimeksi 24.03.2020