Hartiakipu

 • Tavallisimmin lihasperäistäkipua
 • Alkusyy liittyy ainakin osittain nyky-yhteiskunnassa istumatyöhän
 • Hartioiden nouseminen ja pään työntyminen eteen liittyy yleensä hartioiden lisääntyneeseen lihasjännitykseen

Rakenteellisesti hartiat sijaitsevat niskan ja olkapäiden välillä. Usein käytännössä puhutaan niskahartia-alueesta, jonka kipu on seuraavaksi tavallisin kipuoire vastaanotolla heti alaselkä- ja lantiokivun jälkeen. Hartioiden alueella esiintyvät kivut ovat hyvin tavallisia ja yleisesti lihasperäisiä. Erityisesti pitkään jatkuneet paikallaan olevat asennot lisäävät oireita. Tavallisin oireilevat hartian lihakset ovat ylempi epäkäslihas (m. upper trapezius) ja lapaluun kohottajalihas (m. levator scapulae). Näiden lihaksien päätehtävä on kohottaa ja liikuttaa hartia-aluetta.

Oirekuva

 • Tavallisimmin ihmiset kuvaavat oireita hartioiden alueen yleisenä jumina, särkynä, jännityksenä ja/tai kipuna.
 • Hartioiden nouseminen ja pään työntyminen eteen liittyy yleensä hartioiden lisääntyneeseen lihasjännitykseen.
 • Yleensä oireet ovat molemmilla puolella, vaikka yleisesti on mahdollista sanoa enemmän ”jumissa” oleva puoli.
 • Tavallisia ovat myös keskiselän ja lapaluiden liikerajoitukset.
 • Voivat liittyä niskaperäiseen huimaukseen ja – päänsärkyyn.
 • Ajoittain tilaan liittyy ihon herkistyminen kivulle, jolloin iho tuntuu yleisesti aralta painettaessa.
 • Voit liittyä jännityspäänsärkyä, muita niskahartiavaivoja, leukanivel- ja purulihasoireita, olkapäävaivoja ja/tai käsien puutumista.

Syyt pitkäaikaisiin oireisiin

Pitkittynyt oirekuva johtuu tavallisimmin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta kuin vain yhdestä alla olevasta tekijästä.

 • Niskan ja lapaluiden liikekontrollin häiriöt eli tilat, jossa asennot ja liikkeet ovat epätaloudellisia.
 • Liiallinen fyysinen kuormitus erityisesti paikallaan pysyvissä asennoissa erilaisissa ammateissa, kuten työasentoihin IT-työläisillä, hammaslääkäreillä, kampaajilla jne.
 • Elintavalliset tekijät, kuten esimerkiksi liian yksipuolinen ja vähäinen liikunta, riittämätön ja/tai huonolaatuinen yöuni.
 • Psykologiset tekijät, kuten liiallinen stressi.
 • Sosiaaliset tekijät, kuten esimerkiksi vähäinen ympäristön tuki, jatkuvat riidat lähipiirissä ja/tai tyytymättömyys työasioihin.

Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.03.2020