Jännitysniska (tension neck)

 • Nimensä mukaisesti pääoire on jatkuva ja tasainen jännitys niskan alueella
 • Yleensä psykososiaalinen-kuormitus vaikuttaa enemmän oireiden pitkittymiseen kuin fyysiset tekijät
 • Pitkittyneet oireet harvoin keskittyvät enää vain niskan alueelle

Jännitysniska eli ns. ”tension neck” on yleinen vaiva vastaanotolla. Se on hyvin samankaltainen tila oirekuvaltaan kuin jännityspäänsärky, mutta nimensä mukaisesti oireilee enemmän niskan alueella

Oirekuva

 • Tavallisimmin ihmiset kuvaavat oireita niskan alueen yleisenä jumina, särkynä, jännityksenä ja/tai kipuna.
 • Yleensä oireet ovat molemmilla puolella, vaikka yleisesti on mahdollista sanoa enemmän ”jumissa” oleva puoli.
 • Tavallinen on myös yleistuntemus, ettei veri kierrä niskan ja pään alueella tavallisesti.
 • Tavallisia ovat myös niskan liikerajoitukset erityisesti eteen, taakse ja sivusuuntiin.
 • Niskaperäinen huimaus eli keinuttavan tyyppinen huimaus voi kuulua liitännäisoireisiin tai olla syynä jännitysniskaan.
 • Kotikonsteilla, kuten venytyksillä ja painamisella on vain lyhytaikaista vaikutusta oireisiin.
 • Ajoittain tilaan liittyy ihon herkistyminen kivulle, jolloin iho tuntuu yleisesti aralta painettaessa.
 • Voit liittyä jännityspäänsärkyä, muita niskahartiavaivoja, leukanivel- ja purulihasoireita, olkapäävaivoja ja/tai käsien puutumista.
 • Pinnallinen hengitys liittyy yleensä oireisiin.
 • Käänteisesti hengitys- ja rentoutumisharjoitukset yleensä vähentävät oireita heti.

Syyt pitkäaikaisiin oireisiin

Pitkittynyt oirekuva johtuu tavallisimmin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta kuin vain yhdestä alla olevasta tekijästä.

 • Psyykkinen rasitus ja stressi vaikuttavat vahvasti vaivan syntyyn ja jatkumiseen.
 • Psykologisella puolella voi esiintyä myös esimerkiksi pitkittynyttä stressiä, ahdistusta, huolta ja/tai kiirettä.
 • Niskan liikekontrollin häiriöt eli tilat, jossa asennot ja liikkeet ovat epätaloudellisia.
 • Liiallinen fyysinen kuormitus erityisesti paikallaan pysyvissä asennoissa erilaisissa ammateissa, kuten työasentoihin IT-työläisillä, hammaslääkäreillä, kampaajilla jne.
 • Elintavalliset tekijät, kuten esimerkiksi liian yksipuolinen ja vähäinen liikunta, riittämätön ja/tai huonolaatuinen yöuni.
 • Sosiaaliset tekijät, kuten esimerkiksi vähäinen ympäristön tuki, jatkuvat riidat lähipiirissä ja/tai tyytymättömyys työasioihin.

Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.03.2020