Niskan retkahdusvamma

 • Niskan retkahdusvamma voi syntyä käytännössä kaikissa kaatumisissa, törmäyksissä ja onnettomuuksissa
 • Pitkittyneessä oirekuvassa tavallisimmat fyysiset oireet ovat niska-hartiakipu, päänsäryt ja erilaiset tasapainohäiriöt, kuten keinuttava huimaus
 • Yksilöllisellä ja asiantuntevalla neurologisella kuntoutuksella voidaan yleensä hoitaa pitkittyneitä oireita

Niskan retkahdusvamma, piiskaniskuvamma ja whiplash ovat yhteisnimityksiä niskavammoille, jotka ovat syntyneet äkillisen kiihtyvyys- ja hidastusvoiman kohdistuessa niskaan. Vamma syntyy, koska niska, joka kannattelee päätä ei ennätä aktivoitua ja ei pysty jarruttamaan äkillistä liikettä.

Tavallisin arkielämän vammamekanismi on peräänajokolari, jossa raskaan pään liike törmäyksen aikana saa aikaan liikkeen kaularangassa, mikä voi aiheuttaa nivelten, lihasten, sidekudoksen ja vakavammissa tapauksissa hermojen vamman. Periaatteessa kuitenkin kaikissa kaatumisissa ja törmäyksissä voi syntyä vastaava vamma, joista osa vaikuttaa lieviltä, mutta osassa kuitenkin oireet pitkittyvät moniulotteiseksi retkahdusvamman jälkeiseksi oireyhtymäksi.

Oirekuvan pitkittyminen

Niskan retkahdusvamman jälkeiset oireet voivat olla hyvin moninaiset. Lievemmissä vammoissa niska ja pää ovat usein kipeitä ja normaali liike on rajoittunut, johtuen äkillisen venytyksen aiheuttamasta lihasspasmista. Lievissä tapauksissa oireet menevät ohitse tavallisimmin muutamassa päivässä. Lievemmissäkin tapauksissa on tärkeää seurata, että myös muu fyysinen ja psyykkinen toimintakyky palautuu normaaliksi, koska ajoittain vastaavien vammojen seurauksena (välillä jopa viikkojen kuluttua) alkaa esiintyä erilaisia moninaisia muita oireita, jotka ovat tyypillisiä pitkittyneissä retkahdusvamman pitkittyneille oireille. Tällöin keskushermosto (aivot, aivorunko ja/tai selkäydin), hermot ja/tai verisuonet ovat kokeneet jonkinasteisen vaurion, jolloin voi alkaa esiintyä mitä moninaisimpia fyysisiä ja psyykkisiä pitkittyneitä oireita.

Fyysisistä oireista tavallisimpia pitkittyneissä niskan retkahdusvamman jälkeisissä oireissa ovat

 • Keinuttava, kaatava ja laivankansimainen huimaus
 • Heikentynyt tasapaino, motoriikka ja koordinaatio
 • Jatkuva lievä niska-, hartia- ja/tai päänsärky
 • Käsien ja kyynärvarsien puutuminen / pistely / heijastekipu
 • Nielemisvaikeus
 • Heikentynyt reaktiokyky
 • Heikentynyt voimakkaiden valojen ja äänien sietokyky
 • Vaikeus kohdistaa katsetta
 • Korvien soiminen ja/tai tinnitus

Pitkittyneiden oireiden kehittämisen riskitekijöitä niskan retkahdusvammassa

 • Aiemmat niskan vammat ja/tai aivotärähdykset
 • Voimakkaat oireet heti vamman jälkeen
 • Olemassa oleva päänsärky tai tasapainohäiriöt ennen vammaa
 • Psykologiset tekijät, kuten ahdistuneisuus ja/tai masentuneisuus
 • Psykiatriset sairaudet
 • Perussairaudet, jotka vaikuttavat jo valmiiksi neurologiseen toimintaan, kuten tarkkaavaisuushäiriöt
 • Kipujärjestelmän herkistyminen

Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.03.2020