Aivotärähdys / pään lievä aivovamma / kontuusio

Mikä on aivotärähdys?

Aivotärähdys on tavallisin traumaperäisistä lievistä aivovammoista, joka syntyy päähän kohdistuneen suoran tai epäsuoran vamman seurauksena. Aivotärähdys termillä tarkoitetaan vamman aiheuttamaa lievää aivovammaa, jonka ensioireisiin voi liittyä tajuttomuutta ja muistamattomuutta. Nimensä mukaisesti aivotärähdys syntyy aivojen heilahduksesta kallon sisällä ensin vammapuolella ja sen jälkeen toiselle puolelle. Lievä aivovamma voi syntyä myös pään voimakkaasta retkahduksesta ilman varsinaista suoraa traumaa. Kontuusio-sana tulee latinan sanoista ’concutere’ = väkivaltainen ravistus ja ’concussus’ = lyödä yhteen.

Mistä tekijöistä aivotärähdyksen vakavuus riippuu?

Aivotärähdyksen tyyppi ja vakavuus riippuvat vammamekanismista, energian suunnasta, voimakkuudesta ja kestosta ja yksilöllisistä tekijöistä, kuten iästä, terveyshistoriasta ja terveydentilasta.  Varma on, että päänvammalla on aina sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia vaikutuksia, koska jokainen päänvamma muuttaa ainakin jonkin verran aivojen rakennetta ja toimintaa solutasolla. Onneksi myös aivot palautuvat vammoista ja suurin osa näistä muutoksista ei näy aivotärähdyksien pitkittyneinä oireina, vaan ovat sen verran lieviä, ettei niitä pysty havaitsemaan toiminnassa ja levossa.  Yleisesti aikaisemmat päänvammat altistavat seuraavassa päänvammassa voimakkaammille ja pitkäkestoisimmille vammoille kuin edellisessä aivotärähdyksessä.

Aivotärähdykset urheilussa ja liikunnassa

Aivotärähdyksistä on alettu puhua urheilijoiden ja liikkuvien kohdalla lisääntyvissä määrin, koska yhteys moninaisiin fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin ja neurologisiin sairauksiin on alettu tiedostaa ja tuntea paremmin. Välillä aivotärähdyksen seuraukset voivat olla dramaattiset ja näkyä välittömästi ja välillä vaikutukset voivat näkyä ajan kuluessa hienoisina muutoksina esimerkiksi suorituskyvyssä, mielentilassa, ajattelussa ja muistissa. Kaikki voi näyttää päällisin puolin ja kuvantamisessa täysin normaalilta, mutta vamman kärsinyt tietää ja tuntee, että kaikki ei ole kunnossa, vaikka ei pysty märittelemään tilannetta täsmällisemmin.

Tavallisimmat onnettommudet liittyvät tuki- ja liikuntaelimiin eli luihin, sidekudokseen ja lihaksiin.  Esimerkiksi sormen luun murtumassa käsi kuvataan, murtuma todetaan ja mahdollisen kipsin kanssa annetaan sen parantua. Mahdollinen kipsi tai muu tuki poistetaan ja tuntemuksien mukaan on mahdollista alkaa treeni vammaa edeltävälle tasolle. Kipu jarruttaa tahtia, jos se on liian nopea.

Sormen luun murtumiseen verrattuna pään vammat, kuten aivotärähdys, ovat huomattavasti monitahoisempia diagnosoida, hoitaa ja kuntouttaa. Aivoissa on satoja miljardeja hermo- ja niitä tukevia soluja, jotka vastaanottavat, säätelevät ja ohjaavat kaikkia toimintojamme.  Käytännössä tämä tarkoittaa, että aivovamma voi vaikuttaa kaikkiin toimintoihimme niitä huonontavasti.  Tämä näkyy aivotärähdyksen oirelistan pituudessa ja leveydessä käsittäen laajan kirjon erilaisia fyysisiä-, psyykkisiä- ja sosiaalisia-oireita. Tavallisimmin oireet ovat myös yksilöllisiä yhdistelmiä näistä oireista. Sormen murtuman oirelista käsittäisi lähinnä kivun, lihasjännityksen ja vähentyneen kyvyn liikuttaa sormea.

Aivotärähdyksen ensioireet

Tavallisimpia aivotärähdyksen ensioireita ovat:

 • Päänsärky
 • Huimaus
 • Pahoinvointi
 • Vaikeus hahmottaa ympäristöä
 • Muistin häiriöt

Pitkittynyt aivotärähdys

Aivotärähdyksen mahdollisia muita jälkioireita ovat pitkittyneiden ensioireiden lisäksi:

Fyysiset

 • Heikentynyt tasapaino, motoriikka ja koordinaatio
 • Jatkuva lievä päänsärky
 • Pumpulinen / utuinen / epätodellinen olo
 • Heikentynyt reaktiokyky
 • Heikentynyt voimakkaiden valojen ja äänien sietokyky
 • Vaikeus kohdistaa katsetta
 • Korvien soiminen

Psyykkiset

 • Väsyneisyys ja epätavallisen nopea fyysinen ja/tai psyykkinen väsyminen
 • Heikentynyt keskittymiskyky
 • Ahdistuneisuus ja masentuneisuus
 • Ajattelun hidastuminen
 • Heikentynyt paineensietokyky
 • Uniongelmat

Sosiaaliset

 • Ärsyyntyvyys ja matala kynnys hermostumiseen
 • Persoonallisuuden muutokset

Käytännössä on hyvin vaikea ennustaa aivotärähdyksen jälkioireita. Jälkioireiden esiintyvyyden yleisyys vaihtelee tutkimuksesta riippuen. Yleisesti uudemmissa tutkimuksissa jälkioireiden yleisyys on huomattavasti suurempi. Yksi perusvaikeus jälkioireiden määrittämisessä on se, että ne voivat alkaa vielä viikkojen jälkeen vammasta. Toinen suuri haaste on jälkioireissa, jotka menevät ohitse, mutta uusiutuvat taas hyvin herkästi rasituksessa tai pienenkin vamman seurauksena. Toistuneiden aivotärähdyksien kanssa kannattaa olla erityisen tarkkana, koska aikaisemmat vastaavat vammat altistavat vakavammille seuraaville aivovammoille.

Aivotärähdysten hoito

Aivotärähdysten jälkioireiden hoito on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Vielä kymmenen vuotta sitten tarjolla oli lähinnä leposuositus. Ensimmäiselle kahdelle viikolle leposuositus on paras ohje joka tapauksessa, koska aivovammat palautuvat parhaiten levossa. Aivotärähdyksen jälkeisiä oireita on syytä hoitaa ja kuntouttaa, jos fyysisessä tai psyykkisessä toimintakyvyssä tuntuu olevan edelleen muutoksia ns. lepovaiheen jälkeen. Oireille on tyypillistä päivittäinen vaihtelu, mutta niiden muuttuessa enemmän tai vähemmän pysyväksi olotilaksi on aina viimeistään syytä hakeutua tutkimukseen ja hoitoon. Lievän aivovamman jälkeisille monimuotoisille oireilla ei ole aina nimiä, vaan ne muistuttavat enemmän huomioina harjoittelussa ja käytännön elämässä, että kaikki ei ole ja toimi kuin ennen. Neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneena näen ja hoidan aivotärähdyksen jälkeisiä fyysisen toiminta- ja suoristuskyvyn häiriötiloja ja oireita.

Tarkka diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon.

Ajanvaraus Helsinki, Mikonkatu.


tai 044 7067773

Tietoa käytännöistä uudelle asiakkaalle

Tarjoan vielä alkuvuonna 2020 ajan Ilmaisia tutkimusvastaanottokäyntejä. Lue lisää!