Aivotärähdys ja pään lievä aivovamma

 • Suurin osa aivotärähdyksistä paranee levolla noin viikossa, mutta kuitenkin n. 20%:lla aivotärähdyksen kärsineistä oireet pitkittyvät aivotärähdyksen jälkeiseksi oireyhtymäksi
 • Pitkittyneen aivotärähdyksen jälkeisen oireyhtymän fyysisistä oireista tavallisimmat ovat päänsärky ja/tai erilaiset näkö- ja/tai tasapainojärjestelmän toimintoihin liittyvät oireet, kuten näön epätarkkuus ja huimaus
 • Yksilöllisellä ja asiantuntevalla neurologisella kuntoutuksella voidaan yleensä hoitaa pitkittyneitä oireita

Aivotärähdys on tavallisin traumaperäisistä lievistä aivovammoista, joka syntyy päähän kohdistuneen suoran tai epäsuoran vamman seurauksena. Aivotärähdys termillä tarkoitetaan vamman aiheuttamaa lievää aivovammaa, joka syntyy aivojen heilahduksesta kallon sisällä ensin vammapuolella ja sen jälkeen toiselle puolelle. Lievä aivovamma voi syntyä myös pään voimakkaasta retkahduksesta ilman varsinaista suoraa traumaa.  Aivotärähdyksen tyyppi ja vakavuus riippuvat vammamekanismista, energian suunnasta, voimakkuudesta ja kestosta ja yksilöllisistä tekijöistä, kuten iästä, terveyshistoriasta ja terveydentilasta.  Varmaa on, että pään vammalla on aina sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia vaikutuksia, koska jokainen pään vamma muuttaa ainakin jonkin verran aivojen rakennetta ja toimintaa solutasolla. Onneksi myös aivot palautuvat vammoista ja suurin osa näistä muutoksista ei näy aivotärähdysten pitkittyneinä oireina, vaan ovat sen verran lieviä, ettei niitä pysty havaitsemaan toiminnassa ja levossa.

Aivotärähdyksistä on alettu puhua urheilijoiden ja liikkuvien kohdalla lisääntyvissä määrin, koska yhteys moninaisiin fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin ja neurologisiin sairauksiin on alettu tiedostaa ja tuntea paremmin. Välillä aivotärähdyksen seuraukset voivat olla dramaattiset ja näkyä välittömästi ja välillä vaikutukset voivat näkyä ajan kuluessa hienoisina muutoksina esimerkiksi suorituskyvyssä, mielentilassa, ajattelussa ja muistissa. Kaikki voi näyttää päällisin puolin ja kuvantamisessa täysin normaalilta, mutta vamman kärsinyt tietää ja tuntee, että kaikki ei ole kunnossa, vaikka ei pysty märittelemään tilannetta täsmällisemmin.

Aivotärähdyksen jälkeisen oireyhtymän syntymisen riskitekijät

 • Aiemmat aivotärähdykset ja/tai niskan vammat
 • Voimakkaat oireet heti vamman jälkeen
 • Olemassa oleva päänsärky tai tasapainohäiriöt ennen vammaa
 • Psykologiset tekijät, kuten ahdistuneisuus ja/tai masentuneisuus
 • Psykiatriset sairaudet
 • Perussairaudet, jotka vaikuttavat jo valmiiksi neurologiseen toimintaan, kuten tarkkaavaisuushäiriöt
 • Nuori ikä ja naissukupuoli
 • Urheilun ulkopuolella tapahtuneet vammat
 • Kipujärjestelmän herkistyminen

Oirekuva

Aivoissa on satoja miljardeja hermo- ja niitä tukevia soluja, jotka vastaanottavat, säätelevät ja ohjaavat kaikkia toimintojamme.  Käytännössä tämä tarkoittaa, että aivovamma voi vaikuttaa kaikkiin toimintoihimme niitä huonontavasti.  Tämä näkyy aivotärähdyksen oirelistan pituudessa ja leveydessä käsittäen laajan kirjon erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia oireita.

Fyysisistä oireista tavallisimpia pitkittyneessä aivotärähdyksen jälkeisessä oireyhtymässä ovat

 • Heikentynyt tasapaino, motoriikka ja koordinaatio
 • Jatkuva lievä päänsärky
 • Pumpulinen / utuinen / epätodellinen olo
 • Heikentynyt reaktiokyky
 • Heikentynyt voimakkaiden valojen ja äänien sietokyky
 • Vaikeus kohdistaa katsetta
 • Korvien soiminen

Aivotärähdyksen hoito

Aivotärähdyksen jälkeisen oireyhtymän hoito on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Vielä kymmenen vuotta sitten tarjolla oli lähinnä leposuositus. Ensimmäiselle kahdelle viikolle leposuositus on paras ohje joka tapauksessa, koska aivovammat palautuvat parhaiten levossa. Aivotärähdyksen jälkeisiä oireita on syytä hoitaa ja kuntouttaa, jos fyysisessä toimintakyvyssä on edelleen muutoksia ns. lepovaiheen jälkeen. Oireille on tyypillistä päivittäinen vaihtelu, mutta niiden muuttuessa enemmän tai vähemmän pysyväksi olotilaksi on aina viimeistään syytä hakeutua tutkimukseen ja hoitoon. Lievän aivovamman jälkeisille monimuotoisille oireille ei ole aina nimiä, vaan ne ovat enemmän huomioita erilaista muutoksista harjoittelussa ja käytännön elämässä. Neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneena näen ja hoidan aivotärähdyksen jälkeisiä fyysisen toiminta- ja suoristuskyvyn häiriötiloja ja oireita, joista tavallisimmat liittyvät kipuun sekä tasapaino- ja näköjärjestelmän oireisiin.


Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.03.2020