Monitekijäinen huimaus

 • Tasapainojärjestelmämme pohjaa niskan, sisäkorvan ja silmien tuottamaan aisti-informaatioon
 • Monitekijäinen huimaus tarkoittaa useamman kuin yhden tasapainojärjestelmän osan toiminnallista häiriötä samaan aikaan
 • Oirekuva on yleensä pitkittynyt ja hyvin yksilöllinen, jossa yhdistyy eri huimaustyyppejä

Tasapainoaistimme pohjaa sisäiseen (lihas- ja jänneaisti ja vestibulaari-järjestelmä) sekä ulkoiseen (silmien näköjärjestelmä ja kuuloaisti) aistitietoon. Huimauksella tarkoitetaan virheaistimuksen tunnetta tasapainon häiriintymisestä, jossa ihminen kokee, että hän tai hänen ympäristönsä on liikkeessä, vaikka liikettä ei tapahdu.

Tavallisimmin pitkäaikaisessa huimauksessa alla olevia syitä on enemmän kuin yksi, jolloin sitä kutsutaan monitekijäiseksi. Tästä syystä pitkäaikaisessa huimauksessa on syytä tarkasti tutkia tasapainojärjestelmän eri osien toimintaa, jonka pohjalta on mahdollista yksilöllisesti hoitaa ja kuntouttaa myös pitempiaikaisia ja haastavampia huimaustapauksia.

Oirekuva on hyvin yksilöllinen. Monitekijäisessä huimauksessa ei ole yhtä tuntomerkkiä, vaan siinä on yleensä oireita useammasta eri huimaustyypistä

 • Huteruus, epätasapaino ja/tai epätodellinen oli
 • Liikkumisen ja toimimisen vaikeus ja epävarmuus
 • Kaatava, laivankansimainen, keinuttava ja/tai humauttava tunne
 • Palaava, toistuva ja/tai pitkittynyt oirekuva
 • Silmien väsyminen, näön epätarkkuus, valonherkkyys
 • Pahoinvointi, kuvottava olo, oksennuttava olo
 • Silmien tahattomat liikkeet
 • Niskahartiajännitys ja kipu
 • Eri päänsärkytyypit
 • Korvaoireet, kuten paineen tunne, kipu ja kuulonalenema
 • Tinnituksen eri muodot
 • Ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, psyykkinen ylikuormitus

Syyt monitekijäisen huimaukseen  

Pitkittynyt oirekuva johtuu tavallisimmin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta kuin vain yhdestä alla olevasta tekijästä.

 • Tasapainoon vaikuttavien sisäkorvan tasapainojärjestelmän, niskan ja näköjärjestelmän sairaudet, häiriöt ja yleinen heikentyminen
 • Aiemmat niskan piiskaniskuvammat ja pään lievät aivovammat, kuten aivotärähdys
 • Neurologiset perussairaudet, jotka vaikuttavat tasapainoon ja liikkeeseen, kuten Parkinsonin tauti
 • Krooninen kipu ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet, vaivat ja oireet
 • Psykologiset tekijät, kuten esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus ja/tai liiallinen psyykkinen kuormitus eli tuttavallisesti stressi.
 • Elintavalliset tekijät, kuten esimerkiksi liian yksipuolinen ja vähäinen liikunta ja riittämätön tai huonolaatuinen yöuni.

Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.03.2020