Huimaus

Huimauksella tarkoitetaan tunnetta tasapainon häiriintymisestä. Tasapainoaistimme pohjaa sisäiseen (lihas- ja jänneaisti ja vestibulaari-järjestelmä) sekä ulkoiseen (silmien näköjärjestelmä ja kuuloaisti) aistitietoon. Myös kuuloaisti toimii integroituna osana ulkomaailman hahmottamista ja on sitä kautta osana tasapainoamme. Huimauksessa ihminen kokee, että hän tai hänen ympäristönsä on liikkeessä, vaikka liikettä ei tapahdu. Tämä johtuu jostain tasapainojärjestelmän häiriöstä, jolloin huimauksen tunne syntyy siitä, että eri osat kertovat eri asioita keskushermostolle, jolloin koettu aistiedon ”mismatch” tuottaa huimauksen tunteen.

Tavallisimmin huimaus on lievää, vaihtelevaa ja ohimenevää. Hetkellinen huimauksen tunne, joka menee yhtä nopeasti pois kuin se tulikin. Tavallisimmin huimauksesta kärsivät potilaat kuvaavat oiretta tarkemmin epätasapainona, laivankansimaisena-tunteena, humauksina, huteruutena, kevytpäisyytenä, epätodellisena tunteena, silmissä esiintyvinä oireina ja erilaisina kiertävinä ja kaatavina huimaustuntemuksina. Tavallisimmin pitkäaikaisesta huimauksesta kärsivillä esiintyy samaan aikaan vaihdellen enemmän kuin vain yhtä näistä oireista.

Huimauksen alkamiseen voi vaikuttaa useita eri tekijöitä, kuten jännityspäänsärky, migreeni, lääkitys, verenpaine, alkoholi, stressi, psyykkiset sairaudet, nesteytys, verenkierron häiriöt, perinnölliset tekijät jne. Hyvin tavallisesti huimaus ei johdu vakavasta sairaudesta yksittäisenä oireena. Äkillisessä ja voimakkaassa huimauksessa, johon liittyy aivoverenkiertohäiriöön viittavia oireita, kuten toisen puolen ylä- tai alaraajan ohimenevää heikkoutta, toisen kasvopuoliskon alaosan halvausoiretta, kasvojen tuntomuutoksia, vaikeutta puhua tai ymmärtää puhetta, toisen silmän näön hämärtymistä, kaksoiskuvia, nielemisvaikeutta tai vaikeutta muodostaa sanoja on aina paras hakeutua välittömästi päivystykseen.

Huimauksen jatkuessa ihmiset pystyvät kuvaamaan sitä yleensä tarkemmin, koska oire alkaa haitata elämässä toimimista ja olemista. Pitempään jatkuneelle huimaukselle on tyypillistä oireiden jatkuva vaihtelu. Huonompina päivinä ihmiset kertovat perustoimien ja askareiden olevan raskaita, epävarmoja ja ajoittain mahdottomia. Olo on epävarma, koska ei tiedä pahentaako toimi oireita vain sujuuko se normaaliin tapaan. Yleensä psyykkinen stressi ja kuormitus edelleen pahentavat oireita, jolloin myös fyysisten oireiden pahentuminen lisää psyykkistä kuormitusta lumipallo-efektin mukaisesti. Tästä johtuen pitkäaikaiseen huimaukseen voi liittyä tavallisimmin väsyneisyyttä, ahdistuneisuutta ja muita psyykkisen ylikuormituksen oireita.

Hyvä tasapaino edellyttää nivel- ja jänneaistin (nivelien, lihaksien ja sidekudoksen), sisäkorvan tasapainoelimen, silmien liikkeiden ja kohdistamisen toimivaa yhteistyötä. Näiden toimintaa säätelee keskushermosto lähinnä erilaisten ei-tietoisten refleksiivisten toimintojen kautta. Tulemme tasapainojärjestelmän epätasapainosta yleensä tietoiseksi vasta, kun huimaus-oire alkaa esiintyä. Tavallisimmin pitkäaikaisessa huimauksessa alla olevia syitä on enemmän kuin yksi, jolloin sitä kutsutaan monitekijäiseksi. Tästä syystä pitkäaikaisessa huimauksessa on syytä tarkasti tutkia tasapainojärjestelmän eri osien toimintaa, jonka pohjalta on mahdollista yksilöllisesti hoitaa ja kuntouttaa myös pitempiaikaisia ja haastavampia huimaus-tapauksia.

Tarkka toiminnallinen diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa monien pitkäaikaisien ja haastavien huimaustapauksien alkusyihin. Yleisesti kaksi viikkoa hoitoa (tavallisimmin neljä hoitokertaa) on riittävä aika, joka näyttää lähteekö huimausoire vastaamaan hoitoon. Hoito ja kuntoutus ovat aina yksilöllisesti eteneviä tämän jälkeen.

Tarkka diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon.

Ajanvaraus Helsinki, Mikonkatu.


tai 044 7067773

Tietoa käytännöistä uudelle asiakkaalle

Tarjoan vielä alkuvuonna 2020 ajan Ilmaisia tutkimusvastaanottokäyntejä. Lue lisää!