Kaularankaperäinen huimaus

 • Niskalihaksilla on tärkeä rooli tasapainon ylläpidossa, koska ne tuottavat merkittävän osan asento- ja liikeaistin aisti-informaatiosta
 • Niskaperäisen huimauksen päätuntomerkki on keinuttava, laivankansimainen, heijaava ja/tai kaatava huimaus
 • Yleensä tähän huimaustyyppiin liittyy niskahartia-alueen jännitys ja/tai kipu

Tasapainoaistimme pohjaa sisäiseen (lihas- ja jänneaisti ja sisäkorvan tasapainojärjestelmä) sekä ulkoiseen (silmien näköjärjestelmä ja kuuloaisti) aistitietoon.

Syvät niskalihakset ja niiden jänteet sisältävät jänne- ja lihastuntoaistille tärkeitä aistinelimiä. Erityisen runsaasti niitä on yläniskassa kaularangan nivelkapseleissa, niihin kiinnittyvissä jänteissä sekä kallonpohjan ja kaularangan syvissä lihaksissa. Jänne- ja lihastuntoaisti yhdessä sisäkorvan vestibulaari-järjestelmän kanssa muodostavat kehon asento- ja liikeaistin, joka osallistuu tarkoituksenmukaisen asennon ja liikkeen aistimiseen, säätelyyn ja toteuttamiseen.

Niskaperäinen huimaus syntyy nivelien, lihaksien ja sidekudoksen toiminnallisista häiriöistä ja lihasjännityksistä, jolloin niiden tuottama jänne- ja lihasaisti-informaatio ei ole tarkkaa tai sitä on liian vähän.

Oirekuva

 • Tunne, että olisi keinuttavalla laivankannella, joka heijaa ja vie tasapainoa sivuille ja takaisin ja/tai eteen-takaisin ja/tai taakse ja takaisin
 • Olo on hutera, epätodellinen, epävarma ja/tai tasapainoton
 • Äkilliset ”humaukset” eli hetkelliset tasapainon menettämisen tunteet
 • Huimauksen tunne on jatkuva, mutta kokoajan vaihteleva
 • Takaraivon, niskan, hartioiden ja leukanivelten alueella voi esiintyä jännityksiä ja kipua.
 • Pään tai niskan ympärillä voi esiintyä pipomaista, pantamaista tai kiristävää jännityksen tunnetta
 • Huimaus-oireeseen voi liittyä lievää huonovointisuuden tunnetta, joka on vastaavaa kuin matkapahoinvoinnissa
 • Silmissä voi esiintyä väsyneisyyttä ja silmien kohdistus voi tuntua tavallista raskaammalta
 • Pitkään paikalla pysyvät asennot, erityisesti seisoen, voivat tuntua epätavallisen kuormittavilta
 • Yleisesti oireet voivat lisääntyä iltaa kohti
 • Psyykkinen kuormitus ja stressi voivat pahentaa oireita
 • Oireita voi edeltää lievät niskan ja pään vammat

Syyt pitkäaikaisiin oireisiin

Pitkittynyt oirekuva johtuu tavallisimmin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta kuin vain yhdestä alla olevasta tekijästä.

 • Pitkittyneet niskahartiavaivat tai jännityspäänsäryt
 • Tasapainoon vaikuttavien sisäkorvan tasapainojärjestelmän ja näköjärjestelmän sairaudet, häiriöt ja yleinen heikentyminen
 • Aiemmat niskan piiskaniskuvammat ja pään lievät aivovammat, kuten aivotärähdys
 • Neurologiset perussairaudet, jotka vaikuttavat tasapainoon ja liikkeeseen, kuten Parkinsonin tauti
 • Psykologiset tekijät, kuten esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus ja/tai liiallinen psyykkinen kuormitus eli tuttavallisesti stressi
 • Elintavalliset tekijät, kuten esimerkiksi liian yksipuolinen ja vähäinen liikunta ja riittämätön tai huonolaatuinen yöuni

Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.03.2020