Leukanivelistä ja -purulihaksista johtuva kipu ja muut oireet

 • Leukanivelkipu ja erilaiset purulihasoireet tuntuvat tavallisimmin paikallisena kipuna leuan, ohimoitten, poskien, kasvojen ja/tai korvien alueella
 • Leukanivel toimii läheisessä yhteistyössä yläniskan kanssa, josta johtuen sen toiminnalliset häiriöt voivat liittyä niskaperäisen huimauksen ja päänsäryn alkamiseen ja kehittymiseen
 • Leukanivelen ja hampaiden vammat ovat yksi tavallinen syy pitkittyneille oireille

Leukanivelet ja sitä ympäröivät purentalihakset voivat tuottaa erilaisia kasvokipuja, päänsärkyjä, korvakipuja sekä niskahartia-alueen vaivoja. Leukanivel on kehon ylin liikkuva nivel. Leukanivel toimii läheisessä yhteistyössä yläniskan nivelten ja lihasten kanssa, mistä johtuen niiden toiminnalliset häiriöt liittyvät aina läheisesti toisiinsa.

Leukanivel ja sitä ympäröivät lihakset hermottuvat aivohermo numero viidestä, josta johtuen leukanivelen hoitaminen erityisesti päänsärkytapauksissa on aina huomionarvoista. Aivohermo numero viiden tumake säätelee koko pään alueen kipuaistimusta. Myös huimausoireiden syyn etsinnässä on tavallista, että leukanivel näyttelee jonkinlaista roolia, koska leukanivel toimii läheisessä yhteistyössä yläniskan kanssa, joka on erityisen tärkeä tasapainon hallinnassa ja ylläpitämisessä.

Oirekuva

 • Paikallinen kipu leuan, ohimoitten, poskien, kasvojen ja korvien alueella
 • Väsyneisyyden ja kiristyksen tunne purulihaksissa
 • Yleensä enemmän toispuoleinen. Oireiden pitkittyessä myös toinen puoli alkaa oireilla
 • Leukanivelääniä, kuten naksumista, loksumista ja rahinaa, voi kuulua suuta avattaessa ja sulkiessa
 • Niveläänet kuuluvat yleensä epästabiililista nivelestä
 • Leukanivel voi jäädä lukkoasentoon
 • Niskaperäinen kaatava ja keinutta huimaus voi liittyä oirekuvaan
 • Hampaiden yöllinen yhteen narskuttamista (bruksismi)

Syyt pitkäaikaisiin oireisiin

Pitkittynyt oirekuva johtuu tavallisimmin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta kuin vain yhdestä alla olevasta tekijästä.

 • Fysiologinen kuormitus johtuen aiemmista vammoista, ennenaikaisista kulumista tai toiminnallisista häiriöistä erityisesti niskan ja yläkehon alueella
 • Leukanivelen vammat ja alaleuan asennon poikkeamat
 • Niskan liikekontrollin häiriöt
 • Hampaiden vammat, oikomishoidot ja erilaiset purennat
 • Psykologiset tekijät, kuten esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus ja/tai liiallinen psyykkinen kuormitus eli tuttavallisesti stressi
 • Elintavalliset tekijät, kuten esimerkiksi liian yksipuolinen ja vähäinen liikunta, riittämätön tai huonolaatuinen yöuni
 • Kipujärjestelmän paikallinen tai keskushermostotason herkistyminen
 • Sosiaaliset tekijät, kuten esimerkiksi vähäinen ympäristön tuki tai tyytymättömyys perhe- tai työasioihin

Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.03.2020