Silmien toiminnallisista häiriöistä johtuva huimaus

 • Tuntuu huimauksena, johon liittyy silmien väsymistä ja epätarkkuuden tunnetta
 • Silmien toimintojen häiriöt liittyvät tavallisimmin pää-silmä-koordinaation häiriöihin
 • Silmien rasitus, kuten pitkäaikainen kohdistaminen, yleensä lisää oireita

Huimauksella tarkoitetaan tunnetta tasapainon häiriintymisestä. Tasapainoaistimme pohjaa ulkoiseen (silmien näköjärjestelmä ja kuuloaisti) ja sisäiseen (lihas- ja jänneaisti ja vestibulaari-järjestelmä) aistitietoon. Käytännössä nämä kaikki osat toimivat saumattomassa yhteistyössä salamannopeasti erilaisten ei-tietoisten toimintojen kautta. Huimauksen tunteessa tasapainojärjestelmän eri osat kertovat eri asioita keskushermostolle, jolloin koettu aistitiedon ”mismatch” aiheuttaa huimausoireen, jossa tunnemme ympäristön liikettä tai tunnemme olevamme itse liikkeessä, jota ei tapahdu.

Silmät ovat yksi pääaistitiedon tuottajista, josta johtuen aistitiedon ”mismatch” ja huimaus voivat aiheutua erilaisista silmien toiminnallisista häiriöistä. Tavallisimmat näistä silmien toiminnallisista häiriöistä, jotka aiheuttavat huimausta ovat erilaiset pää-silmä-koordinaation toiminnalliset häiriöt.

Silmien perustoiminto on pitää paikallaan oleva tai liikkuva kohde silmien kohdassa, jossa voimme nähdä sen tarkasti. Silmien neljä ns. perustoimintoa ovat:

 1. Katseen kohdistus pään liikkeissä (pää-silmä-koordinaatio)
 2. Kohteen seuraaminen pään ollessa paikallaan (hitaat seurantaliikkeet)
 3. Silmien liikuttaminen nopeilla liikkeillä kohteesta toiseen (sakkadi-liikkeet)
 4. Automaattinen “kuvanvakautusliike” liikkuvassa kohteessa (optokineettinen reflkesi)

Käytännössä kaikki päivittäiset toimintomme sisältävät enemmän tai vähemmän kaikkia näitä perustoimintoja erilaisissa suhteissa.

Oirekuva

Silmien toiminnalliset häiriöt voivat aiheuttaa:

 • Jatkuva, mutta vaihteleva huimauksen tunne
 • Epäskarppi / epätodellinen olo, joka vaihtelee päivittäin ja päivän mittaan
 • Yleensä fyysinen tai henkinen rasitus pahentaa oiretta
 • Silmien kohdistamisen epätarkkuuden tunne
 • Silmien väsyminen
 • Silmien pomppimisen tunne kävellessä
 • Matkapahoinvoinnin tunne
 • Vaikeus katsoa tiettyyn suuntaan kauemmin
 • Epävarmuus liikkeessä ja pää-silmä-koordinaatiossa
 • Erilaiset päänsäryt ja niska-hartia-alueen oireet, kuten kipu ja jännitys

Syyt pitkäaikaisiin oireisiin

Pitkittynyt oirekuva johtuu tavallisimmin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta kuin vain yhdestä alla olevasta tekijästä.

 • Niskaperäinen huimaus tai erilaiset palaavat sisäkorvan tasapainojärjestelmän toiminnalliset häiriöt
 • Synnynnäiset näköön ja tasapainojärjestelmään liittyvät tekijät, kuten karsastus ja matkapahoinvointitaipumus
 • Silmien näkökyvyn heikentyminen ja erilaiset silmien degeneratiiviset sairaudet
 • Pitkät päivät koneella istuen
 • Psykologiset tekijät, kuten esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus ja/tai liiallinen psyykkinen kuormitus eli tuttavallisesti stressi
 • Elintavalliset tekijät, kuten esimerkiksi liian yksipuolinen ja vähäinen liikunta, riittämätön tai huonolaatuinen yöuni
 • Niskan tuki- ja liikuntaelinsairaudet, jotka vaikuttavat liikkeeseen ja selän ja niskan toimintaan
 • Neurologiset sairaudet, jotka vaikuttavat liikkeen säätelyn, kuten Parkinsonin tauti

Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.03.2020