Visuaalinen liikeherkkyys (visual motion sensitivity) eli ”näköriippuvaisuus”

 • Johtuu kehon ja sisäkorvan tasapainojärjestelmien heikentymisestä, jolloin joudumme liiaksi silmien kautta tulevan aisti-informaation varaan
 • Oireina ovat erilaisten visuaalisten ärsykkeiden aiheuttamat epätasapainon, matkapahoinvoinnin ja väsymisen tunteet
 • Kaikista silmien kohdentamista häiritsevistä tekijöistä tulee tasapainoa häiritseviä tekijöitä

Ylläpidämme tasapainoamme kehosta, silmistä ja sisäkorvista tulevan aistitiedon avulla. Visuaalinen liikeherkkyys tarkoittaa tilaa, jossa silmien kautta tuleva aistitieto on ylikorostetussa asemassa kehon ja sisäkorvien tietoon verrattuna. Tätä kutsutaan niin sanotuksi ”näköriippuvaisuudeksi”.

”Näköriippuvaisuus” johtuu kehon lihas- ja jänneaistin ja sisäkorvan tasapainoelinten huonontuneesta toiminnasta, jolloin joudumme liikaa silmien kautta tulevan aistitiedon varaan. Tällöin kaikista silmien aistitiedon keräämistä häiritsevistä tekijöistä, kuten käytävistä, kuvioista, nopeista liikkuvista objekteista ja/tai etäisyyksistä voi tulla huimauksen ja epätasapainon tunnetta. Olemme tällöin yleensä itse paikallaan.

Visuaalinen liikeherkkyys eroaa silmien toiminnallisista häiriöistä johtuvasta huimauksesta siinä, että jälkimmäisessä silmän toiminnot ovat yksistään heikentyneet ilman muiden tasapainon osien (kehon ja sisäkorvan tuottamien aistitietojen) heikentymistä.

Oirekuva

 • Laajat liikkuvat esineet aiheuttavat epätasapainon, huteruuden ja/tai huimauksen tunnetta.
 • Erilaiset kuviot esim. lattiassa ja/tai seinissä tekevät liikkumisesta epävarmaa.
 • Eri suuntiin liikkuvat objektit, kuten ruuhkaisessa kauppakeskuksessa oleminen, aiheuttavat epätasapainon tunnetta.
 • Nopeasti liikkuvat objektit, kuten linnun lentäminen läheltä ohi, säpsäyttää hetkeksi, jolloin tasapaino tuntuu hetkeksi pettävän.
 • Etäisyyksistä ja aavoista maisemista tulee helposti ”korkean paikan kammon” tunnetta.
 • Videot, jossa kamera heiluu aiheuttavat epämiellyttävää oloa ja epätasapainon tunnetta.
 • Autolla ajo voi alkaa provosoida oireita.
 • Matkapahoinvoinnin tunne voi liittyä tilaan.
 • Väsymys ja ahdistus seuraavat toistuvia oireita.
 • Oireiden lisääntyessä ja jatkuessa ne alkavat yleensä rajoittaa tekemisiä ja ihmiset alkavat vältellä tilanteita, joissa oireita esiintyy.

Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen