Etureiden kipu ja jäykkyys

 • Etureiden lihakset ojentavat polvea eli suoristavat jalkaa
 • Etureiden kipu ja jäykkyys liittyvät tavallisesti lonkan ja alaraajan liikeketjujen erilaisiin häiriöihin
 • Pitkittynyt etureiden alueen kipu on tavallisesti useamman eri tekijän summa

Etureiden lihakset muodostavat nelipäisen reisilihaksen (lat. musculus quadriceps femoris),

Etureiden lihakset ovat kehon isoin lihasryhmä. Lihasryhmänä etureiden lihasten pääasiallinen tehtävä on polven ojennus eli jalan suoristus. Suora reisilihas (m. rectus femoris) koukistaa lisäksi lonkkaniveltä polven ojennuksen lisäksi. Sisempi ää reisilihas (m. vastus medialis) tukee polven liikkeitä stabiloimalla polviniveltä. Tätä lihasten, nivelten ja sidekudosten  yhteistoimintaa kutsutaan liikeketjuksi.

Suoran reisilihaksen ylempi kiinnityskohta on lonkkaluussa. Muiden lihasten ylempi kiinnityskohta on reisiluussa, josta ne kaikki yhdessä suoran reisilihaksen kanssa sulautuvat polven kohdalla yhdeksi jänteeksi, joka kiinnittyy polvilumpion yläosaan.

Oirekuva

Tavallisimpia oireita etureiden lihasperäisissä oireissa ovat paikallinen kipu, särky, jännitys ja alaspäin lähtevä heijastekipu. Etureisiin voivat säteillä tai vaikuttaa suoraan lonkan koukistajien ja nivusten alueen toiminnalliset vaivat. Myös lonkan nivelrikko kipu tuntuu tyypillisesti etureiden lihasten ylempien kiinnityskohtien alueella. Liikeketjun häiriöt ovat tavallisin syy etureiden erilaisiin oireisiin. Harvinaisissa tapauksissa heijastekipua voi tuntua etureiden alueella L3-4 välilevyn pullistumassa, jolloin etureisi ei painaessa tunnu yhtään aralta tai jännittyneeltä. Myös harvinaisena ääreishermon pinnetilana etureiden alueen puutumista voi aiheuttaa meralgia paresthetica, jossa pinnetila syntyy nivusen alueella.

Syyt pitkäaikaisiin oireisiin

Pitkittynyt oirekuva johtuu tavallisimmin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta kuin vain yhdestä alla olevasta tekijästä.

 • Toiminnalliset häiriöt erityisesti saman puolen lonkan, nivusten, polven, nilkan ja jalkaterän alueella, jotka vaikuttavat liikeketjun toimintaan.
 • Lisääntynyt fysiologinen kuormitus johtuen lonkan ja/ tai polven edenneestä kulumasta.
 • Psykologiset tekijät, kuten esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus ja/tai liiallinen psyykkinen kuormitus eli tuttavallisesti stressi.
 • Elintavalliset tekijät, kuten esimerkiksi liian yksipuolinen ja vähäinen liikunta, riittämätön tai huonolaatuinen yöuni, lieväasteista tulehdusta ylläpitävä ruokavalio.
 • Kipujärjestelmän paikallinen tai keskushermostotason herkistyminen.
 • Sosiaaliset tekijät, kuten esimerkiksi vähäinen ympäristön tuki tai tyytymättömyys perhe- tai työasioihin.
 • L3-4 välilevyn pullistuman heijastekipu.
 • Kroonistunut psoas syndrooma.

Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 100 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.03.2020