Notkoselkä

Notkoselkä on yksi tavallisimmista selkärangan rakenteen variaatioista, jossa alaselän kaari tai useampi selän kaarista on korostunut epätavallisen paljon sivulta katsottaessa.

Notkoselkä kohdistaa kuormitusta pois välilevyiltä, jotka toimivat selän nikamien välissä luonnollisina painon jakajina ja suodattajina. Kuormituksen epätaloudellinen jakaantuminen altistaa välilevyjen, selän pikkunivelien, lihaksien ja muiden pehmytkudoksien yksipuoleiselle rasitukselle, ennenaikaiselle kulumiselle ja toimintahäiriöille.

Alaselkä toimii saumattomassa yhteistyössä lantion kanssa, josta johtuen alaselän asento ja toiminta vaikuttavat suoraan lantion asentoon ja toisin päin. Lantion asento on tärkein yksittäinen tekijä ryhdin kannalta ja tästä johtuen sitä tukevien syvien lihaksien huono aktivoituminen on yksi tavallisimmista syistä myös notkoselkään.

Notkoselän syntyyn voivat vaikuttaa myös monet muut tekijät, kuten synnynnäinen rakenne, lihasheikkous, -jäykkyys ja -epätasapaino, nikamien toimintahäiriöt, yliliikkuvuus, huono kehotietoisuus, alaraajan poikkeava rakenne ja niin edelleen.

Ihmiset kuvaavat tavallisimpia oireita erilaisina alaselän, pakaroiden ja lantion kipuina ja jäykkyyksinä, kehon nopeana väsymisenä seisoma-asennoissa ja epävakauden tunteena vaativissa liikkeessä.

Tarkka diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon.

Ajanvaraus Helsinki, Mikonkatu.


tai 044 7067773

Tietoa käytännöistä uudelle asiakkaalle