Oikoryhti

Oikoryhti on yksi tavallisimmista selkärangan rakenteen variaatioista, jossa jokin selän kaarista tai useampi niistä on epätavallisen suora. Selkärangassamme on sivulta päin katsoen luonnollisesti neljä kaarta, jotka ovat pyöristyneet niskassa ja alaselässä sisäänpäin ja keskiselässä ja risti-häntäluussa ulospäin.

Ihmisellä on selkärangan luonnolliset kaaret, jotta rasitus ja paino kohdistuisivat mahdollisimman tasaisesti selkärankaan erilaisissa asennoissa ja liikkeissä. Oikoryhti kohdistaa rasitusta aina samaan kohtaan, joka on usein selän kaarien ylimenoalueilla, kuten tavallisimmin niska-hartian ja alaselän-ristiluun väliselle alueelle. Samalla oikoryhti vaikuttaa niin, että kuormitus kohdistuu pois välilevyiltä, jotka toimivat selän nikamien välissä luonnollisina painon jakajina ja suodattajina. Kuormituksen epätaloudellinen jakaantuminen altistaa välilevyjen, selän pikkunivelien, lihaksien ja muiden pehmytkudoksien yksipuoleiselle rasitukselle, ennenaikaiselle kulumiselle ja toimintahäiriöille.

Oikoryhti johtuu tavallisimmin perinnöllisestä rakenteesta. Oikoryhti voi myös johtua lantion kääntymisestä johtuen akuutista lihasjännityksestä tai lihasepätasapainosta. Oikoryhti voi myös syntyä selkäleikkauksien jälkitilana. Oikoryhti ei yleensä aiheuta suoraan oireita vaan enemmän altistaa erilaisien vaivojen syntyyn ja jatkumiseen. Oikoryhdissä nämä ovat tavallisimmin erilaiset jatkuvasti palaavat pää-, niska-hartia- ja selkäkipu, epätavallisen nopea väsyminen, lihasjännitys, jäykkyys ja niin edelleen.

Selkärankamme rakenne vaihtelee yksilöllisesti samaan tapaan kuin käsiemme rakenne. Samoin on hyvin yksilöllistä miten mahdollinen selän oikoryhti vaikuttaa selän toimintaan, toimintahäiriöihin (=vaivoihin) ja mahdollisiin esiintyviin oireisiin. Tavallisesti on kaikkein tärkeintä huomioida mahdollista oikoryhtiä ja säilyttää selkä mahdollisimman hyvässä kunnossa. Selän hyvä kunto muodostuu periaatteiltaan vapaasta liikkeestä ja hyvästä lihaskunnosta ja -hallinnasta.

Tarkka diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon.

Ajanvaraus Helsinki, Mikonkatu.


tai 044 7067773

Tietoa käytännöistä uudelle asiakkaalle