Oikoryhti

Oikoryhti on yksi tavallisimmista selkärangan rakenteen variaatioista, jossa jokin selän kaarista tai useampi niistä on epätavallisen suora. Selkärangassamme on sivulta päin katsoen luonnollisesti neljä kaarta, jotka ovat pyöristyneet niskassa ja alaselässä sisäänpäin ja keskiselässä ja risti-häntäluussa ulospäin.

Ihmisellä on selkärangan luonnolliset kaaret, jotta rasitus ja paino kohdistuisivat mahdollisimman tasaisesti selkärankaan erilaisissa asennoissa ja liikkeissä. Oikoryhti kohdistaa rasitusta aina samaan kohtaan, joka on usein selän kaarien ylimenoalueilla, kuten tavallisimmin niska-hartian ja alaselän-ristiluun väliselle alueelle. Samalla oikoryhti vaikuttaa niin, että kuormitus kohdistuu pois välilevyiltä, jotka toimivat selän nikamien välissä luonnollisina painon jakajina ja suodattajina. Kuormituksen epätaloudellinen jakaantuminen voi yhtenä tekijänä altistaa välilevyjen, selän pikkunivelien, lihaksien ja muiden pehmytkudoksien yksipuoleiselle rasitukselle ja roistuville oireille.

Oikoryhti johtuu tavallisimmin synnynnäisestä rakenteesta. Oikoryhti voi myös johtua akuuteissa tiloissa lantion kääntymisestä johtuen lihasjännityksestä tai lihasepätasapainosta. Oikoryhti voi myös syntyä selkäleikkauksien jälkitilana. Oikoryhti ei yleensä aiheuta suoraan oireita vaan enemmän altistaa yhtenä mahdollisena tekijänä erilaisien vaivojen syntyyn ja jatkumiseen. Oikoryhdissä nämä ovat tavallisimmin erilaiset jatkuvasti palaavat pää-, niska-hartia- ja selkäkipu, epätavallisen nopea väsyminen, lihasjännitys, jäykkyys ja niin edelleen.

Selkärankamme rakenne vaihtelee yksilöllisest. Samoin on hyvin yksilöllistä miten mahdollinen selän oikoryhti vaikuttaa selän toimintaan ja mahdollisiin esiintyviin oireisiin. Erilaisia muuttujia on hyvin paljon. Nykytiedon mukaan oikoryhti on loppujen lopuksi varsin pieni osa syytä pitkäaikaisien vaivojen ja oireiden taustalla.

Tarkka diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon.

Ajanvaraus Helsinki, Mikonkatu.


tai 044 7067773

Tietoa käytännöistä uudelle asiakkaalle

Tarjoan vielä alkuvuonna 2020 ajan Ilmaisia tutkimusvastaanottokäyntejä. Lue lisää!