Pään ja hartioiden asento

Pään ja hartioiden kääntyminen eteen on kaikkein tavallisin asennon poikkeama, koska tavallisimmat muut selän asennonpoikkeamat, kuten notkoselkä, oikoryhti, ylikorostuneet selän kaaret jne. korostavat pään työntymistä eteenpäin keskilinjasta, rintakehän lysähtämistä ja leuan ja hartioiden nousemista.

Pään työntymiselle eteen voivat altistaa ryhdin poikkeamien lisäksi niska-hartia-alueen lihaskireys, istumatyö, päätetyö, vähäinen liikunta, yliliikkuvuus, huono ergonomia, huono kehotietoisuus, vähäinen kaulan syvien lihaksien aktivoituminen, psyykkisen tekijät, tilanneriippuvaisuus jne.

Pää painaa n. 6 %:a ihmisen kokonaispainosta ja tästä johtuen sen asento ja sijainti ovat merkittäviä tasapainoiselle kehon asennolle. Pää ja niskan alue on myös vapaampi kompensoimaan asennon poikkeamia kuin lantio ja jalkaterät, joilla on luonnollisesti enemmän painoa asennoissa. Tästä johtuen pään asento aina kompensoi enemmän kuin mikään muu kehon osa.

Jo pieni senttimetrin pään eteenpäin työntymisliike saa aikaan ylimääristä kuormitusta niskan ja hartioiden lihaksiin, sidekudoksiin ja niveliin. Jos pää kääntyy eteenpäin myös kummatkin hartiat tulevat eteenpäin joka lisää painetta niskan ja yläselän lihaksiin ja aiheuttaa muutoksia rintakehän seudun toimintaan, kuten verenkierron ja luonnollisen hengityksen vaikeutumista.

Pään työntyminen eteen ja yläselän lysähtäminen kohdistavat kuormitusta pois välilevyiltä, jotka toimivat selän nikamien välissä luonnollisina painon jakajina ja suodattajina. Kuormituksen epätaloudellinen jakaantuminen altistaa välilevyjen, selän pikkunivelien, lihaksien ja muiden pehmytkudoksien yksipuoleiselle rasitukselle ja toimintahäiriöille.

Pään ja hartioiden eteentyöntynyt asento voi olla yksi mekaaninen tekijä, joka on vaikuttanut erilaisien oireiden ja vaivojen esiintymiseen, mutta ovat nykytiedon mukaan loppujen suurimmalla osalla esim. toistuvissa niska- ja hartiavaivoista kärsivillä lopuksi varsin pieni osa syytä pitkäaikaisien vaivojen ja oireiden taustalla.

Tarkka diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon.

Ajanvaraus Helsinki, Mikonkatu.


tai 044 7067773

Tietoa käytännöistä uudelle asiakkaalle

Tarjoan vielä alkuvuonna 2020 ajan Ilmaisia tutkimusvastaanottokäyntejä. Lue lisää!