Pään ja hartioiden asento

  • Tavallisin asennon poikkeama
  • Pää ja hartiat tulevat ja kääntyvät eteen
  • Liittyy osaltaan erilaisiin niskahartialapa-alueen jännityksiin ja toiminnallisiin häiriöihin

Pään ja hartioiden kääntyminen eteen on kaikkein tavallisin asennon poikkeama, koska tavallisimmat muut selän asennonpoikkeamat, kuten notkoselkä, oikoryhti, ylikorostuneet selän kaaret jne. korostavat pään työntymistä eteenpäin keskilinjasta, rintakehän lysähtämistä ja leuan ja hartioiden nousemista.

Pää painaa n. 6 %:a ihmisen kokonaispainosta ja tästä johtuen sen asento ja sijainti ovat merkittäviä tasapainoiselle kehon asennolle. Pää ja niskan alue on myös vapaampi kompensoimaan asennon poikkeamia kuin lantio ja jalkaterät, joilla on luonnollisesti enemmän painoa asennoissa. Tästä johtuen pään asento aina kompensoi enemmän kuin mikään muu kehon osa. Jo pieni senttimetrin pään eteenpäin työntymisliike saa aikaan ylimääristä kuormitusta niskan ja hartioiden lihaksiin, sidekudoksiin ja niveliin. Jos pää kääntyy eteenpäin myös kummatkin hartiat tulevat eteenpäin joka lisää painetta niskan ja yläselän lihaksiin ja aiheuttaa muutoksia rintakehän seudun toimintaan, kuten verenkierron ja luonnollisen hengityksen vaikeutumista.

Mahdollinen syy-seuraussuhde erilaisiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin

Pään työntymiselle eteen voivat altistaa ryhdin poikkeamien lisäksi niska-hartia-alueen lihaskireys, istumatyö, päätetyö, vähäinen liikunta, yliliikkuvuus, huono ergonomia, huono kehotietoisuus, vähäinen kaulan syvien lihaksien aktivoituminen, psyykkisen tekijät, tilanneriippuvaisuus jne.

Pään työntyminen eteen ja yläselän lysähtäminen kohdistavat kuormitusta pois välilevyiltä, jotka toimivat selän nikamien välissä luonnollisina painon jakajina ja suodattajina. Kuormituksen epätaloudellinen jakaantuminen altistaa välilevyjen, selän pikkunivelien, lihaksien ja muiden pehmytkudoksien yksipuoleiselle rasitukselle ja toimintahäiriöille.

Pään ja hartioiden eteentyöntynyt asento voi olla yksi mekaaninen tekijä, joka on vaikuttanut erilaisien oireiden ja vaivojen esiintymiseen, mutta ovat nykytiedon mukaan loppujen suurimmalla osalla esim. toistuvissa niska- ja hartiavaivoista kärsivillä lopuksi varsin pieni osa syytä pitkäaikaisien vaivojen ja oireiden taustalla.


Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Päivitetty viimeksi 24.03.2020