Pään ja hartioiden asento

Pään ja hartioiden kääntyminen eteen on kaikkein tavallisin ryhtivirhe, koska tavallisimmat selän asennonpoikkeamat, kuten notkoselkä, oikoryhti, ylikorostuneet selän kaaret jne. korostavat pään työntymistä eteenpäin keskilinjasta, rintakehän lysähtämistä ja leuan ja hartioiden nousemista.

Pään työntymiselle eteen voivat altistaa ryhdin poikkeamien lisäksi niska-hartia-alueen lihaskireys, istumatyö, päätetyö, vähäinen liikunta, yliliikkuvuus, huono ergonomia, huono kehotietoisuus, vähäinen kaulan syvien lihaksien aktivoituminen, psyykkinen alakuloisuus jne.

Pää painaa n. 6 %:a ihmisen kokonaispainosta ja tästä johtuen sen asento ja sijainti ovat merkittäviä tasapainoiselle kehon asennolle. Pää ja niskan alue on myös vapaampi kompensoimaan asennon poikkeamia kuin lantio ja jalkaterät, joilla on luonnollisesti enemmän painoa asennoissa. Tästä johtuen pään asento aina kompensoi enemmän kuin mikään muu kehon osa.

Jo pieni senttimetrin pään eteenpäin työntymisliike saa aikaan ylimääristä jännitystä niskan ja hartioiden lihaksiin, sidekudoksiin ja niveliin. Jos pää kääntyy eteenpäin myös kummatkin hartiat tulevat eteenpäin joka lisää painetta niskan ja yläselän lihaksiin ja aiheuttaa muutoksia rintakehän seudun toimintaan, kuten verenkierron ja luonnollisen hengityksen vaikeutumista.

Pään työntyminen eteen ja yläselän lysähtäminen kohdistavat kuormitusta pois välilevyiltä, jotka toimivat selän nikamien välissä luonnollisina painon jakajina ja suodattajina. Kuormituksen epätaloudellinen jakaantuminen altistaa välilevyjen, selän pikkunivelien, lihaksien ja muiden pehmytkudoksien yksipuoleiselle rasitukselle, ennenaikaiselle kulumiselle ja toimintahäiriöille.

Ihmiset kuvaavat oireita erilaisina pää- ja niska-hartiakipuina, jäykkyyksinä, nopeana väsymisenä asennoissa, käsien puutumisina ja tuntomuutoksina selän, kasvojen, pään ja yläraajojen alueella. Pitkään jatkuneet epätasapainotilat voivat johtaa oireiden kroonistumiseen, erilaisiin yläraajan hermopinteisiin, jännitysniskaan tai TOS- oireyhtymään.

Tarkka diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon.

Ajanvaraus Helsinki, Mikonkatu.


tai 044 7067773

Tietoa käytännöistä uudelle asiakkaalle