Vastaanotolla

Tavallisimpia syitä tulla vastaanotolla ovat

  • niskaperäinen- ja kiertohuimaus ja erilaiset muut tasapainon häiriötilat
  • pitkittynyt selkä-, niskahartia-, ja raajakipu
  • päänsäryt, kuten migreeni, jännityspäänsärky ja niskaperäinen päänsärky
  • hengityksen toiminnalliset häiriöt
  • tuki- ja liikuntaelinperäisen kivun ja toimintakyvyn hoito erilaisissa neurologisissa ja tulehduksellisissa sairauksissa, kuten Parkinsonin taudissa, servikaalisessa dystoniassa, MS-taudissa, selkärankareumassa jn

Mitä ensimmäisellä vastaanottokerralla tapahtuu?

Haastattelu

Alkuhaastattelun avulla selvitetään oireiden syytä. Haastattelussa selvitetään työ- ja terveyshistoriaa, vaivan alkuperää, oireita ja esiintymistä sekä terveydentilaan vaikuttavia muita tekijöitä, kuten elintapoja, ympäristötekijöitä ja terveyshistoriaa.

Tutkimus

Tutkimuksessa keskitytään henkilön yksilöllisen toimintakyvyn arviointiin, jossa katsomme tapauskohtaisesti hermoston ja tuki- ja liikuntaelinten toimintaa. Haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdään erotusdiagnoosi ja hoitosuunnitelma.

Miten hoitosuunnitelma ja -vaiheet etenevät?

Hoitosuunnitelma käydään läpi ennen ensimmäistä hoitoa. Se sisältää diagnoosin, hoidon tavoitteiden määrittämisen ja suunnitelman oireiden hoidon aloittamiseksi. Kokonaishoitoaika ja -määrä riippuvat yksilöllisistä tekijöistä, kuten yleisterveydestä, vaivan alkuperästä, vakavuudesta ja jatkuneesta kestosta. Hoito pidempiaikaisissa tiloissa alkaa tavallisimmin oireiden hoitamisella 2 kertaa viikossa 2-3 viikon ajan, jonka jälkeen arvioidaan hoitovasteen pohjalta jatkohoitoa. Lyhytaikaisissa tiloissa voi riittää 1-2 viikon hoito, jossa on noin 2-4 hoitokertaa. En kannata ennakkoon suunniteltuja hoitosarjoja, koska kaikki hoitoprosessit etenevät ykilöllisesti. Tarkoitukseni on vähentää soireita, lisätä toimintakykyäsi ja tilanteen ollessa vakaa ja selvästi parempi nähdä enemmän tarvittaessa kuin säännöllisesti edelleen.

1)  Oireiden hoito

Tavoitteena on vähentää oireita mahdollisimman nopeasti. Oireiden hoidossa käytetään tavallisimmin käsillä tehtävää hoitoa, akupunktiota, sidekudostekniikoita, erilaisia kiropraktisia apuvälineitä ja mahdollisia hoitoa tukevia täsmäharjoitteita. Tässä vaiheessa pyritään myös omatoimisen aktiivisuuden lisäämiseen liikunnassa ja ajoittain suositellaan erityisiä elintapamuutoksia vähentämään oireiden vaihtelua.

2) Toimintakyvyn edistäminen

Tavoitteena on parantaa toimintakykyä harjoitteilla ja terveellisen elämäntyylin tukemisella. Oireiden vähennyttyä voimme keskittyä  parantamaan yksilöllisen tarpeen mukaan mm. keskushermoston toimintaa, ryhtiä, tasapainoa, lihastasapainoa, syvien lihaksien aktivoitumista, hengitystä ja koordinaatiota. Katsomme tarvittaessa myös yksilöllisiä elintapatekijöitä, kuten liikunta- ja ravintotottumuksia, stressitekijöitä sekä työ- ja vapaa-ajan ergonomiaa. Toimintakyvyn parantuminen ehkäisee kaikkein parhaiten oireiden vaihtelua ja palautumista ja luo potilaalle laajemmat mahdollisuudet olla, elää ja harrastaa.

Hoito

Ensimmäinen käynti sisältää tavallisimmin ensimmäisen hoidon, jos riittävä tutkimus on saatu tehtyä tarvittavassa laajuudessa ja vasta-aiheita hoidolle ei ole. Akuuttivaiheessa keskitytään diagnoosin mukaiseen hoitoon.  Hoidon mahdollisista riskitekijöistä kerrotaan aina erikseen ennen hoitoa. Yleisesti hoito on hyvin turvallista ja sen ei pitäisi tuntua epämiellyttävältä. Hoito sopii kaikenikäisille.