Kiropraktikon vastaanotolla

Tavallisimpia syitä tulla vastaanotolla ovat

⁃    kipu
⁃    huimaus
⁃    päänsärky
⁃    puutuneisuus
⁃    epätodellinen / sumuinen olo
⁃    liikehäiriöt
⁃    virheasennot
⁃    hengitysvaikeudet
⁃    nopea fyysinen ja/tai psyykkinen väsyminen
⁃    epätavallinen jäykkyys
⁃    tasapainon heikentyminen
⁃    tuntomuutokset
⁃    koordinaatio-vaikeudet
⁃    onnettomuuksien jälkitilat, kuten esim. aivotärähdyksen jälkeiset moninaiset oireet

Mitä ensimmäisellä vastaanottokerralla tapahtuu?

Haastattelu

Alkuhaastattelun avulla selvitetään oireiden syytä. Haastattelussa selvitetään työ- ja terveyshistoriaa, vaivan alkuperää, oireita ja esiintymistä sekä terveydentilaan vaikuttavia muita tekijöitä, kuten elintapoja, ympäristötekijöitä ja terveyshistoriaa.

Tutkimus

Tutkimuksessa keskitytään henkilön yksilöllisen toimintakyvyn arviointiin, jossa katsomme tapauskohtaisesti hermoston ja tuki- ja liikuntaelinten toimintaa. Haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdään erotusdiagnoosi ja hoitosuunnitelma.

Miten hoitosuunnitelma ja -vaiheet etenevät?

Hoitosuunnitelma käydään läpi ennen ensimmäistä hoitoa. Se sisältää diagnoosin, hoidon tavoitteiden määrittämisen ja suunnitelman oireiden hoidon aloittamiseksi. Kokonaishoitoaika ja -määrä riippuvat yksilöllisistä tekijöistä, kuten yleisterveydestä, vaivan alkuperästä, vakavuudesta ja jatkuneesta kestosta. Hoito pidempiaikaisissa tiloissa alkaa tavallisimmin oireiden hoitamisella 2-3 kertaa viikossa 2-3 viikon ajan, jonka jälkeen arvioidaan jatkohoitoa uudelleen. Lyhytaikaisissa tiloissa voi riittää 1-2 viikon hoito, jossa on noin 2-4 hoitokertaa.

1)  Oireiden hoito

Tavoitteena on vähentää oireita mahdollisimman nopeasti. Oireiden hoidossa käytetään tavallisimmin käsillä tehtävää hoitoa, akupunktiota, sidekudostekniikoita, erilaisia kiropraktisia apuvälineitä ja mahdollisia hoitoa tukevia täsmäharjoitteita. Tässä vaiheessa pyritään myös omatoimisen aktiivisuuden lisäämiseen liikunnassa ja ajoittain suositellaan erityisiä elintapamuutoksia vähentämään oireiden vaihtelua.

2) Toimintakyvyn edistäminen

Tavoitteena on parantaa toimintakykyä harjoitteilla ja terveellisen elämäntyylin tukemisella. Tässä vaiheessa voimme keskittyä  parantamaan mm. keskushermoston toimintaa, ryhtiä, tasapainoa, lihastasapainoa, syvien lihaksien aktivoitumista, hengitystä ja koordinaatiota. Katsomme myös yksilöllisiä elintapatekijöitä, kuten liikunta- ja ravintotottumuksia, stressitekijöitä sekä työ- ja vapaa-ajan ergonomiaa. Toimintakyvyn parantuminen ehkäisee kaikkein parhaiten oireiden vaihtelua ja palautumista ja luo potilaalle laajemmat mahdollisuudet olla, elää ja harrastaa.

3) Terveyden edistäminen

Tavoitteena on tarvittaessa vaikuttaa pidempiaikaisten vaivojen uusiutumisen ehkäisyyn seurantahoidolla ja päivittämällä toimintakyvyn parantamisvaiheen harjoitteita ja ohjeita.

Hoito

Ensimmäinen käynti sisältää tavallisimmin ensimmäisen hoidon, jos riittävä tutkimus on saatu tehtyä tarvittavassa laajuudessa ja vasta-aiheita hoidolle ei ole. Akuuttivaiheessa keskitytään diagnoosin mukaiseen hoitoon.  Hoidon mahdollisista riskitekijöistä kerrotaan aina erikseen ennen hoitoa. Yleisesti hoito on hyvin turvallista ja sen ei pitäisi tuntua epämiellyttävältä. Hoito sopii kaikenikäisille.

Kiropraktiikasta voit lukea lisää Terveyskirjastoon kirjoittamastani artikkelista tästä linkistä.