Miten kiropraktiikka eroaa mm. osteopatiasta, naprapatiasta ja OMT-fysioterapiasta?

Miten kiropraktiikka eroaa muista pääasiallisesti manuaalisista (=käsillä tehtävistä) hoidoista, kuten osteopatiasta, naprapatiasta, OMT- fysioterapiasta yms.?

Manuaalisia ammattikuntia ovat kiropraktikot, osteopaatit, naprapaatit ja OMT- fysioterapeutit sekä pieni osa fysiatreista.  Kirjavan ja osa-aikaisen viikonloppukurssituksen varassa työskentelevät kansanparantajat ja yksityisistä oppilaitoksista valmistuvat osteopaatit. Myös on hyvä huomioida, että OMT-fysioterapeuttien 3- vuotinen koulutus muodostuu työssäoppimisesta ja muutamasta vuosittaisesta viikonloppukurssista.   

Kysymys eroista ammattikuntien välillä on vaikea, koska peruskoulutuksen jälkeen kaikki ammatinharjoittavat harjoittavat työtään yksilöllisesti. Varsinaisesti ei ole olemassa yhtä kiropraktiikka, vaan kiropraktikkoja, jotka ovat käyneet saman peruskoulutuksen. Kiropraktikoilla on kuitenkin ainoana pääasiallisesti käsillä tehtävien hoitoja tekevistä ammatinharjoittajista Yliopistokoulutuksessaan samat aineet, tuntimäärät ja korkeat standardit kaikkialla maailmassa. Kiropraktikot tekevät myös ulkomailla virallisen erotusdiagnoosin, lähettävät kuvantamiseen ja antavat sairauslomaa. Johtuen näistä virallisista tehtävistä kiropraktikon koulutus on huomattavasti laajempi ja vaativampi kuin mikään suomalaisista koulutuksista.  

Ammattikuntien vieraskieliset nimet ja niiden suomennokset, kuten kiropraktiikka = tehdä käsillä (kreikkaa), osteopatia = luu sairautta (latinaa), naprapatia = korjata sairaus (tsekkiä), OMT eli ortopedinen manuaalinen terapia = käsillä suoristamisterapia (latinaa) jne. eivät varsinaisesti tarkoita mitään oleellista tai tuo eroa ammattikuntien välille.

Kaikilla ammattikunnilla ammatinharjoittamiseen on perinteisesti liittynyt oma filosofia, jossa on oma termistö samoille asioille. Omat filosofiat ovat vuosien varrella korvautuneet ihmistieteillä, jotka ovat samat kaikille. Aikoinaan ammattikuntia erottavat filosofiat ja samaa asiaa tarkoittavat termit ovat nykypäivänä lähinnä historiaa.

Hoitotekniikoissa on perinteisesti ollut eroja ja erilaisia painotuksia. Viimeisimpiä osteopaattien ja OMT-fysioterapeuttien tekniikka-raamattuja lukeneena näen samat tekniikat eri nimillä. Hoidon toteuttamisen ollessa pitkälti taito on lähinnä mielipidekysymys, jos joku kertoo jonkin ammattikunnan hoidon olevan tehokkaampaa, miellyttävämpää ja turvallisempaa.

Eli summarum summarum vastaus ammattikuntien eroista käsittelee pitkälti niiden samankaltaisuuksia:

– Kiropraktikoilla on ainoana samanlainen yliopisto-pohjakoulutus kaikkialla maailmassa. Koulutusta ei ole suomessa, joten suomalaiset kiropraktikot ovat valmistuneet 4-6 kestävistä opinnoista ulkomailta. Pohjoismaissa koulutusta järjestetään vain Odensen yliopistossa, jossa kolme ensimmäistä vuotta kiropraktiikan ja lääketieteen opiskelijat opiskelevat yhdessä. Muilla manuaalista hoitoa tekevillä ammattikunnilla ei ole vastaavanlaista vaativaa peruskoulutusta.

– Tiede on pohjana kaikille manuaalisille terapioille. Perinteiset filosofiat omine termeineen ovat lähinnä historiaa.

– Ammattikuntien vierasperäiset nimet ovat nimiä ilman syvempää merkitystä.

– Erot jatkokoulutuksessa ja suuntautumisessa tekevät tiedoista ja taidoista hyvin erilaisia ammatinharjoittajien välillä, joten on mahdotonta vertailla luotettavasti ammatinharjoittamista ammattikuntien välillä.

– Yleistyksiä voisi tehdä hoitotekniikoista, mutta perustekniikat ovat hyvin samankaltaisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *