Häntäluukipu

  • Häntäluu sijaitsee selkärangan tyvessä. On tavallista, että häntäluun olemassaolo tiedostetaan kunnolla vasta sen kipuillessa. 
  • Kipu on aluksi usein liikkeessä enemmän häiritsevää kuin toimintakykyä rajoittavaa kipua.
  • Häntäluukipu haittaa tavallisimmin istumista. 

Häntäluu sijaitsee selkärangan tyvessä, jossa aikuisilla alimmat nikamat ovat luutuneet yhdeksi rakenteeksi (Kuva 1.) Häntäluulla ei ole varsinaista selvää roolia liikkumisessa, mutta se toimii osana painoa kantavaa kokonaisuutta istuma-asennossa. Toinen sen päätoiminto on toimia pakara- ja lantionpohjan lihasten ja sidekudoksen kiinnityskohtana.

Häntäluukipu voi alkaa ilman selvää syytä tai erilaisissa onnettomuuksissa, joissa häntäluuhun kohdistuu isku. Klassinen häntäluun vamma on aikuisiällä pulkkamäessä laskeminen, jossa häntäluu osuu laskun aikana esimerkiksi kiveen. Ehkäpä nykyisin tavallisimmin istuma-asennossa tehtävät urheilulajit kuten soutu ja pyöräily voivat laukaista oireet. Häntäluukipu on viisi kertaa yleisempää naisilla kuin miehillä, johtuen alueen erilaisesta rakenteesta ja alatiesynnytyksen aiheuttamista komplikaatioista. Häntäluun alueen oireet voivat johtua myös kokonaan tai osittain lantionpohjan lihasten tai lantion alueen muista toimintahäiriöistä, kuten SI-nivelistä ja pakaralihasten toiminnallisista häiriöistä.

Kuva 1. Risti- ja häntäluu edestäpäin. Häntäluu punaisella.

Coccyx_-_anterior_view02-1

Oirekuva

Tavallisin oire on paikallinen kipu ja särky istuessa pakaravaon sisällä. Yleensä istuma-asennossa taaksepäin nojaaminen lisää oireita, koska paine tulee enemmän suoraan häntäluulle lantion istuinkyhmyiltä. Myös lihakset ja sidekudokset pystyvät kannattelemaan asentoa taakse nojatessa vähemmän, joka lisää suoraa painetta häntäluulle entisestään. Kipua sen sijaan helpottavat erilaiset häntäluutyynyt, joissa on aukko häntäluun kohdalla, joilla istuttaessa suora istumarasitus häntäluulle vähenee.

Tutkimuksessa häntäluun tavallisin virheasento on kääntyminen jommallekummalle puolelle ja liiallinen kääntyminen sisään. Hyvin harvoin vastaanotolla olen tavannut häntäluukivusta kärsiviä, joilla häntäluu on kääntynyt enemmän eteenpäin. Yleensä palpaatiossa voi löytää häntäluuhun kiinnittyvien sidekudoksten ja lihasten arkuuksia. Osalla on erilaisia selviä lantion toiminnallisia häiriöitä joiden hoito jo yksinään auttaa häntäluukipuun.

Syyt pitkäaikaisiin oireisiin

Pitkittynyt oirekuva johtuu tavallisimmin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta kuin vain yhdestä alla olevasta tekijästä.

  • Liiallinen fysiologinen kuormitus johtuen aiemmista vammoista, liiallisesta istumisesta, vaikeista alatiesynnytyksistä tai toiminnallisista häiriöistä lantionpohjan ja/tai pakaralihasten alueella.
  • Häntäluun yli- tai aliliikkuvuus ja poikkeava synnynnäinen rakenne.
  • Psykologiset tekijät, kuten esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus ja/tai liiallinen psyykkinen kuormitus eli tuttavallisesti stressi.
  • Elintavalliset tekijät, kuten esimerkiksi ylipaino, liian yksipuolinen ja vähäinen liikunta tai riittämätön tai huonolaatuinen yöuni.
  • Kipujärjestelmän paikallinen tai keskushermostotason herkistyminen.

Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.03.2020