Servikaalinen dystonia (spasmodinen torticollis / spasmodinen kierokaula)

  • Liikehäiriöistä eli dystonioista yleisin muoto
  • Vaikuttaa erityisesti pään asennon ja liikkeen hallintaan
  • Tavallisimmat oireet pään tahattomat liikkeet, vapina, asennonpoikkeamat, kipu ja lihasjännitys

Servikaalinen dystonia on dystonian liikehäiriömuodoista tavallisin. Dystonia tarkoittaa tahdonalaisten lihasten liikkeiden säätelyhäiriötä, joka aiheuttaa tahattomia, toistuvia liikkeitä sekä lihasjänteyden lisääntyessä virheasentoja. Käytännössä nämä näkyvät erilaisina tahattomina liikkeinä, pään pakkoasentoina tai vaikeutena liikuttaa päätä tiettyyn suuntaan.

Sairaus esiintyy Suomessa noin 1000 potilaalla. Tavallisin sairastumisikä on 30-50 vuotta. Sairaus on naisilla kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä. Sairauden ensimmäiset vuodet (keskimäärin viisi vuotta) tapahtuu etenemistä, jonka jälkeen oireet muuttuvat enemmän pysyväksi tilaksi. Dystonia leviää lähilihaksiin ja –alueille (tavallisimmin kasvojen ja olkapään lihaksiin) noin kolmasosalla sitä sairastavista.

Servikaalisen dystonian oirekuva

Oireet alkavat yleesä vähitellen: Tavallisimmin pää voi kiertyä tahattomasti toiselle puolelle (torticollis), tulla suoraan sivulle (laterocollis) tai harvinaisemmin taakse (retrocollis) tai eteen (antecollis). Kaikkein tavallisin virheasento näkyy pään kiertymisenä, kääntymisenä samalla sivulle ja hieman taakse. Samaan aikaan kiertymisen puoleinen hartia nousee selvästi ylöspäin. Dystoninen liike voi olla nykivä (klooninen) tai pitkäkestoinen (tooninen). Nykivään dystoniaan liittyy tavallisimmin myös pään vapinaa. Käsien vapinaa esiintyy myös kolmanneksella potilaista. Tilaan liityy 75%:lla potilaista pitkäaikaisia tuki- ja liikuntaelinoireita, kuten niska-hartiakipua ja/tai päänsärkyä. Oireet yleisesti lisääntyvät henkisessä ja / tai fyysisessä kuormituksessa ja rasituksessa.

Servikaalisen dystonian syytä ei tiedetä, mutta sen on osoitettu liittyvän tarkoituksenmukaisen liikkeen säätelyhäiriöön. Liikkeen säätely tapahtuu useiden eri aivojen ja aivorungon alueiden yhteistyönä. Pääasiallisesti liikkeen säätely tapahtuu aivojen tyvitumakkeissa, pikkuaivoissa, talamuksessa, aivorungossa ja mustissa tumakkeissa. Servikaalisen dystonian oireet ovat hyvin yksilölliset samoin kuin sen vaikutukset toimintakykyymme, tasapainoomme, mahdollisiin oireisiin ja koordinaatioomme.

Yksilöllinen hoito ja kuntoutus

Servikaalisen dystonian konservatiivinen (ei- lääkkeellinen ja ei- leikkauksellinen) hoito on viime vuosina kehittynyt ja nykyään on mahdollista oireiden mekaanisen hoidon lisäksi mahdollisuus vaikuttaa erilaisilla aivo- ja aivorunkoperäisilläharjoituksilla liikkeen säätelyyn, pään asentoon, tasapainoon ja yleiseen toimintakyvyn lisäämiseen. Servikaalisen dystonian hoito on aina haastavaa, koska yksilöllisesti etenevänä neurologisena sairautena oireiden vähentyminen ei tarkoita asteittaista täydellistä parantumista. Ajoittain myös vaikeammissa tapauksissa oireiden etenemisen pysähtyminen on erittäin hyvä hoitotulos. Servikaalista dystonian hoidossa ensimmäinen vastaanottokäynti sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Hoitoaika on hyvin yksilöllinen, mutta yleensä ensimmäiset hoitotulokset näkyvät keskimäärin noin kahden- kolmen viikon hoidon kohdalla. Servikaalisen dystonian hoito yleisesti vaatii säännöllisyyden lisäksi jatkuvaa omaa aktiivisuutta kotiharjoitteissa. Luonnollisesti samanaikainen lääketieteellinen hoito, kuten Botox-pistokset, eivät ole este tämän tyyppiselle konservatiiviselle hoidolla, vaan ne tukevat toisiaan.


Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 95 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.03.2020