Toinen väitosartikkeli julkaistu The Journal of Clinical Medicine-julkaisussa

Toinen väitösartikkelini: “Cross-Cultural Adaptation, Reliability, and Psychophysical Validation of the Pain and Sleep Questionnaire Three-Item Index in Finnish” julkaistiin The Clinical Journal of Medicinen (IF: 4.241. Q1, yleislääketiede ja sisätaudit) erikoisnumerossa Special Issue Lifestyle and Chronic Pain.

Artikkelin voi lukea: https://www.mdpi.com/2077-0383/10/21/4887?fbclid=IwAR18sktCerpRqr4GIgdp3tDxq4OwwJ6MVhEx66GYm3oaGqupsJiLSp4oRLE