SI- nivelen toimintahäiriö

SI- nivelen toimintahäiriö on yksi yleisimmistä mekaanisista vaivoista vastaanotolla. Ihmiset kuvaavat SI- nivelen toimintahäiriön ja virheasennon oireita hyvin moninaisesti. Tavallisin oire on paikallinen kipu alaselän ja pakaroiden alueella. Säteilytyyppistä kipua voi esiintyä nivusien, pakaran ja takareisien alueella.

Oireisiin voi liittyä tunne kivusta selkää taivutettaessa ja tunne siitä että jokin ottaa vastaan. SI- nivelen toimintahäiriö voi tuntua myös ylösnoustessa esim. tuolilta tai autosta. Erityisesti liikkeen aloitus ja/ tai viimeiset sentit voivat tuottaa kipua. Oireisiin voi liittyä lisäksi tunne lantion kiertymisestä ja siitä että esim. seisoma-asennossa jalkaterät eivät ole tasaisesti maassa. Myös osa ihmisistä kertoo liikkeen olevan jotenkin toispuoleinen osaamatta kuvata sitä sen tarkemmin. Tämä virheasento voi näkyä lanton kiertymisenä ja / tai toisen puolen nousemisena korkeammalle. SI- nivelen toiminta ja asento vaikuttavat suoraan alaselän, lonkan sekä alaraajan toimintaan. Tämä tapahtuu luonnollisesti myös toisin päin, joten on tavallista että pääasiallisesti muiden alueiden vaivoissa SI- nivel kompensoi puuttuvaa tukea ja liikettä, jolloin se on altis toimintahäiriöille ja virheasennoille.

SI- nivel sijaitsee selän ristiluun ja lantion suoliluun välissä, josta tulee sen suomenkielinen nimi ristiluu-suoliluu nivel. Tavallisimmin käytetty SI- nivel tulee englanninkielen sanoista sacroiliac joint (sacrum= ristinivel & ilium=suoliluunivel). SI- nivelestä on ollut paljon myyttejä vuosien saatossa, esimerkiksi nivelen liikkeestä on ollut paljon keskustelua ja eriäviä mielipiteitä historian aikana. Nykytutkimus on osoittanut, että nivelen liikelaajuus vaihtelee yksilöllisesti ja on tavallisimmin muutamia asteita kiertoa ja muutamia millimetrejä liukumaa. Virheasennoista käytetään välillä termiä dislokaatio

Tarkka diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon.

Ajanvaraus Helsinki
http://selkakuntoutus.fi/varaa-aika/
tai 044 7067773

Uudelle asiakkaalle tietoa käytännön asioista