SI- nivelen toimintahäiriö

SI- nivelen toimintahäiriö on yksi yleisimmistä mekaanisista vaivoista vastaanotolla. Ihmiset kuvaavat SI- nivelen toimintahäiriön ja virheasennon oireita hyvin moninaisesti. Tavallisin oire on paikallinen kipu alaselän ja pakaroiden alueella. Säteilytyyppistä kipua voi esiintyä nivusien, pakaran ja takareisien alueella.

Oireisiin voi liittyä tunne kivusta selkää taivutettaessa ja tunne siitä että jokin ottaa vastaan. SI- nivelen toimintahäiriö voi tuntua myös ylösnoustessa esim. tuolilta tai autosta. Erityisesti liikkeen aloitus ja/ tai viimeiset sentit voivat tuottaa kipua. Oireisiin voi liittyä lisäksi tunne lantion kiertymisestä ja siitä että esim. seisoma-asennossa jalkaterät eivät ole tasaisesti maassa. Myös osa ihmisistä kertoo liikkeen olevan jotenkin toispuoleinen osaamatta kuvata sitä sen tarkemmin. Tämä virheasento voi näkyä lanton kiertymisenä ja / tai toisen puolen nousemisena korkeammalle. SI- nivelen toiminta ja asento vaikuttavat suoraan alaselän, lonkan sekä alaraajan toimintaan. Tämä tapahtuu luonnollisesti myös toisin päin, joten on tavallista että pääasiallisesti muiden alueiden vaivoissa SI- nivel kompensoi puuttuvaa tukea ja liikettä, jolloin se on altis toimintahäiriöille ja virheasennoille.

SI- nivel sijaitsee selän ristiluun ja lantion suoliluun välissä, josta tulee sen suomenkielinen nimi ristiluu-suoliluu nivel. Tavallisimmin käytetty SI- nivel tulee englanninkielen sanoista sacroiliac joint (sacrum= ristinivel & ilium=suoliluunivel). SI- nivelestä on ollut paljon myyttejä vuosien saatossa, esimerkiksi nivelen liikkeestä on ollut paljon keskustelua ja eriäviä mielipiteitä historian aikana. Nykytutkimus on osoittanut, että nivelen liikelaajuus vaihtelee yksilöllisesti ja on tavallisimmin muutamia asteita kiertoa ja muutamia millimetrejä liukumaa. Virheasennoista käytetään välillä termiä dislokaatio

Tapauskertomus vastaanotolla:

Matti on 52-vuotias fyysistä työtä tekevä mies. Hänellä oli ollut erilaisia kiputiloja alaselän ja lantion alueella vaihdellen jo pitemmän aikaa. Vuosi sitten kipuepisodit olivat olleet voimakkaampi ja lyhempiä ja pari- kolme hoitoa oli auttanut hyvin eteenpäin. Viime vuoden aikana kipu oli muuttunut enemmän jatkuvaksi ja paikantunut vasemman pakaran päälle. Liikkeelle lähtö oli vaikeaa ja saman puolen pakara tuntui kuin väsyneeltä ja voimattomalta. Ajoittaisia kramppeja esiintyi takareidessä ja pohkeessa ja kipu säteili ajoittain pakaran kautta takareiteen.

Matin hoidossa lyhyen ajan ennuste oli hyvä, koska tutkimuksen pohjalta uusien jatkuvien oireiden syy vaikutti selkeästi oikean Si-nivelen toimintahäiriöltä.  Pitkän ajan ennuste oli kuitenkin haastavampi, koska pitkään olleet vaivat vaikuttavat suoraan toimintakykyyn ja vaikka työ oli fyysistä, niin varsinainen terveyskunto ja toimintakyky ei ollut paras mahdollinen.

Matti vastasi hoitoon hyvin. Viidennen hoidon kohdalla hän oli jo oman arvionsa mukaan 95%:a parempi oireiden paikallistuessa ja vähentyessä. Lantion asento ja liikeradat olivat palautuneet hyvin. Yleisliikkuminen oli myös huomattavasti helpompaa. Matin kanssa huomiota kiinnitettiin erityisesti toimintakyvyn parantamiseen erilaisilla harjoitteilla ja omalla liikunta-aktiivisuudella ja hänen kanssaan sovittiin muutaman kerran mittaisesta seurantahoidosta n. kuukauden välein.  Pitkään jatkuneissa ja palaavissa vaivoissa on erityisen tärkeää huomioida mm. liikkumiseen, lepoon, ravintoon liittyviä tekijöitä, jotta yleinen terveys ja toimintakyky paranevat ja ehkäisevät vaivan uusiutumista ja palaamista.

Tarkka diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon.

Ajanvaraus Helsinki
http://selkakuntoutus.fi/varaa-aika/
tai 044 7067773

Uudelle asiakkaalle tietoa käytännön asioista