Kaularangan välilevyn pullistuma

Kaularangassa välilevyn pullistuman oireet syntyvät siitä kun välilevyn pehmeä sisältö pääsee pullistumaan ja ärsyttämään hermojuurta. Tavallisia oireita ovat kipu niskan alueella ja käden jatkuva puutuminen ja / tai lihasheikkous. Kaularangan välilevyn pullistuman ennuste on alun voimakkaista oireista riippumatta hyvä; vain pieni osa ihmisistä tarvitsee leikkaushoitoa. Tavallisimpia leikkaussyitä ovat voimakas lihasheikkous ja sietämätön kipu.

Tavallisimmin välilevyn pullistuma sijaitsee nikamavälissä C5-6 tai C6-7. Tällöin välilevy usein painaa selkähermoa ja aiheuttaa säteilevää ja jatkuvaa kipua joko peukaloon, etu- tai keskisormeen. Kipu on usein voimakas ja säteilee saman puolen käteen jossa pullistuma sijaitsee. Joissain tapauksissa kipu voi olla paikallista ja voimakasta, kuten välilevyn sisäisen rakenteen ongelmissa, joissa välilevy ei paina eikä ärsytä selkähermoa.

Tapauskertomus vastaanotolta:

Kaisa on 34- vuotias toimistovirkailija, jolla oli alkanut kolme viikkoa sitten kipu oikealla puolella alaniskassa ja oikean käden peukalon, etu- ja keskisormen kipua ja puutuneisuutta. Päivisin kiputaso oli lievä vaikkakin häiritsevä ja haittaava. Suurin haitta aiheutui yökivusta, jolloin Kaisa pystyi nukkumaan hyvänä yönä korkeintaan kaksi tuntia. Kiputaso vaihteli myös suuresti ja ennen hoitoa hänelle tuli päivittäin kaiken toiminnan pysäyttäviä kipupiikkejä.  Istumatyöstään hän oli ollut kaksi viikkoa sairauslomalla.

Kaisan hoidossa pitkän ajan ennuste oli hyvä, hyvin pieni osa tarvitsee leikkaushoitoa, koska tila oli vakaa ja muita tilan nopeaa pahentumisesta osoittavia merkkejä ei ollut.  Välilevyn hoidossa on kuitenkin aina realiteetti, että tila ei vastaa hoitoon yhtä nopeasti kuin esim. puhtaasti nivel- ja lihasperäiset vaivat ja on mahdollista että oireet, kuten kipu vaihtelevat hyvinkin paljon päivän mukaan. Säännöllisellä hoidolla on kuitenkin tavallista nähdä toipumista ja edistymistä viikon- kahden jaksoissa.

Kaisaa hoidettiin kaksi ensimmäistä viikkoa kaksi kertaa viikossa, jonka jälkeen kerran viikossa neljä viikkoa. Kehitys oli hänen tapauksessaan hyvä ja tasainen. Ensimmäisenä kiputaso alkoi tasoittua ja puutuminen vähentymään. Myös yöunet alkoivat pidentyä ja uni hänen omien sanojensa mukaan toi enemmän energiaa ja aamulla oli levännyt olo.  Kaisan kanssa käytiin läpi kotiharjoitteita ja hän lisäsi omaa aktiivisuuttaan vaiheittain. Viimeisellä hoitokerralla kaulan liikelaajuus oli normaali ja symmetrinen samoin kuin oikean käden toiminta ja tuntoaisti.  Kipua ei ollut ollut viimeiseen viikkoon ollenkaan. Kaisan kanssa sovittiin, että varsinaista kontrolliaikaa ei järjestetä, vaan hän varaa uuden ajan tarvittaessa. Välilevyvaivojen oireiden kanssa on harvinaista, että ne alkavat palaamaan ja uusiutumaan ainakaan lyhyellä aikavälillä.

Tarkka diagnoosi, yksilöllinen hoito ja kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehtävän diagnoosin, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon.

Ajanvaraus Helsinki
http://selkakuntoutus.fi/varaa-aika/
tai 044 7067773

Uudelle asiakkaalle tietoa käytännön asioista