Lonkankoukistajakipu (Psoas-syndrooma)

  • Psoas syndroomassa esiintyvä kipu tuntuu etulantion, nivusten ja vatsan seudulla yleensä toispuoleisena kipuna, pistoksena, arkuutena, särkynä tai paineen tunteena
  • Kipu tuntuu yleensä eniten liikkeessä ja rasituksessa
  • Yleensä liittyy alaselän, lantion ja lonkan alueen toiminnallisiin häiriöihin 

Lonkankoukistajalihaksista tärkein on suoliluulihaksesta ja isosta lannelihaksesta muodostuva lannesuoliluulihas (m. iliopsoas) Lonkankoukistajalihakset alkavat selkärangan lannenikamista ja suoliluista ja kiinnittyvät reisiluihin. Lihakset toimivat asennon ylläpitämisessä ja tukemisessa, lonkan koukistamisessa ja vartalon eteenpäin taivutuksessa.

Kuva 1. Lannesuoliluulihas (m. iliopsoas= psoas major + iliacus)

Screenshot_2020-03-27 Anterior Hip Muscles 2 - Psoas major muscle - Wikipedia

Oirekuva

Lonkankoukistajan kipu tuntuu nivusten ja vatsan seudulla yleensä toispuoleisena kipuna, pistoksena, arkuutena, särkynä tai paineen tunteena. Se voi myös säteillä ja tuntua alaselässä, kyljissä ja etureisissä. Lihasperäisenä kipuna se yleensä liittyy tiettyihin liikkeisiin, kuten lonkan koukistamiseen eli polven liikuttamiseen kohti rintaa tai lonkan ojentamiseen eli jalan tuomiseen taakse.

Psoas-syndrooma on suhteellisen harvinainen. Oireiden alku yleensä liittyy rasituksen lisäämiseen tai/ja loukkaantumisiin, kuten liukastumisiin juoksulenkillä jne.. Tavallisimmin oireiden tarkempi sijainti ja intensiteetti vaihtelevat jonkin verran samoin kuin myös missä asennoissa ja liikkeissä ne tuntuvat. Yleensä kuormitus pahentaa aina oireita.

Syyt pitkäaikaisiin oireisiin 

Pitkittynyt oirekuva johtuu tavallisimmin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta kuin vain yhdestä alla olevasta tekijästä.

  • Lisääntynyt fysiologinen kuormitus johtuen aiemmista vammoista, ennenaikaisista kulumista tai toiminnallisista häiriöistä erityisesti alaselän, lantion, lonkan ja alaraajan alueella.
  • Liiallinen jatkuva fyysinen kuormitus liittyen liikuntaan ja urheiluun. Kirjallisuudessa psoas- syndrooma mainitaan tanssijoiden, korkeushyppääjien ja juoksijoiden ammattivaivana.
  • Vatsan ja nivusten alueen leikkaukset, kuten sektiot ja nivustyräleikkaukset voivat altistaa psoas -syndrooman syntymiseen.
  • Psykologiset tekijät, kuten esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus ja/tai liiallinen psyykkinen kuormitus eli tuttavallisesti stressi.
  • Elintavalliset tekijät, kuten esimerkiksi liian yksipuolinen ja vähäinen liikunta, riittämätön tai huonolaatuinen yöuni, lieväasteista tulehdusta ylläpitävä ruokavalio.
  • Kipujärjestelmän paikallinen tai keskushermostotason herkistyminen.
  • Sosiaaliset tekijät, kuten esimerkiksi vähäinen ympäristön tuki tai tyytymättömyys perhe- tai työasioihin.

Lonkan koukistajan oireet voivat olla myös hyvinkin pistäviä ja niiden tuntuessa syvällä vatsan ja kylkien seudulla ilman varsinaista lonkankoukistajan liikettä ensimmäinen luonnollinen ajatus on sisäelin- tai suolistokipu, jonka mahdollisuus kannattaa aina poissulkea ennen psoas-syndrooman miettimistä oireiden syynä.


Tarkka syyn selvittely, yksilöllinen hoito ja kokonaisvaltainen kuntoutus tekevät mahdolliseksi vaikuttaa hyvin monenlaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen oireisiin ja syihin. Ensimmäinen hoitokerta sisältää haastattelun ja tutkimuksen pohjalta tehdyn oireen syyn selvityksen, hoitosuunnitelman ja ensimmäisen hoidon. Ensimmäisen hoitokerta kestää 40 minuuttia ja maksaa 90 euroa.

Tervetuloa asiantuntevaan hoitoon. Nettiajanvaraus alla olevan linkin kautta 24/7.


Vastaanotot kiropraktikko Jani Mikkonen maanantai-perjantai.
Lue lisää Jani Mikkonen
Puhelinajanvaraus 044-7067773

© Jani Mikkonen

Viimeksi päivitetty 24.03.2020